Finanční právo

Téma finančního práva pokrývá všechny aspekty vztahů vznikajících v procesu tvorby, rozdělování a používání veřejných prostředků. Články přinášejí přehled o otázkách finančního práva od předních českých odborníků.

Aktuální trendy v alternativním financování

Aktuální trendy v alternativním financování

Financování podnikání prochází v posledních letech významnou transformací. S pokračujícím růstem průměrných úrokových sazeb podnikatelských úvěrů, nejistotou na finančních trzích i opatrností bank se stále více subjektů začíná poohlížet po alternativních způsobech získání prostředků. Na scéně tak můžeme čím dál častěji vidět různé formy alternativního financování jako je crowdfunding, minifondy, korporátní dluhopisy či trh s kryptoaktivy, které mají potenciál změnit dynamiku trhu a otevírají nové možnosti pro podnikatele i investory.

Ondřej Gocman
K povinnosti provozovatele přijímat hotovostní platby
Zastavení již skončené exekuce

K povinnosti provozovatele přijímat hotovostní platby

V roce 2023 se často v zahraničí setkáváme s tím, že například v kavárnách není možno zaplatit hotovostí, ale pouze bezhotovostním způsobem. Důvodů, proč by provozovatelé chtěli umožnit placení pouze bezhotovostním způsobem je mnoho, zejména rychlost a pohodlnost pro zákazníky i provozovatele, někteří zákazníci již u sebe hotovost nenosí nebo jde o hygienické důvody (to bylo zřejmé obzvláště v době pandemie).

Kolektiv autorů
Svěřenský fond a veřejnoprávní souvislosti
Svěřenské fondy

Svěřenský fond a veřejnoprávní souvislosti

Se založením a následným fungováním svěřenského fondu souvisí celá řada administrativních činností, zejména povinnosti související se zápisem některých údajů o svěřenském fondu do veřejnoprávních evidencí. V posledním díle našeho seriálu se proto zaměříme na vybrané oblasti veřejného práva – zápis do evidence svěřenských fondů, dopad novely zákona o skutečném majiteli na svěřenské fondy a otázku zápisu svěřenského fondu do obchodního rejstříku.

Kolektiv autorů
Co znamená přijetí kryptoměn v České republice z právního hlediska?
BITCOIN, virtuální měny, dědění

Co znamená přijetí kryptoměn v České republice z právního hlediska?

V posledních letech se ve světě výrazně rozšířily kryptoměny a Česká republika není výjimkou. Kryptoměny přitahují velkou pozornost díky své decentralizované povaze, bezpečným transakcím a potenciálu vysokých výnosů. To vedlo k nárůstu počtu lidí v České republice, kteří kryptoměny používají a investují do nich.

Dmytro Spilka
Svěřenský fond a majetek
Svěřenské fondy

Svěřenský fond a majetek

Jak bylo slíbeno v posledním dílu našeho seriálu, tématem tohoto článku bude hlavní atribut svěřenského fondu, kterým je majetek. Postupně se zaměříme na problematiku vkladu a následného zvýšení majetku, otázky související s plněním ze svěřenského fondu a rovněž na daňové souvislosti uvedeného.

Kolektiv autorů
Pět otázek pro Jiřího Kokeše

Pět otázek pro Jiřího Kokeše

JUDr. Jiří Kokeš, Ph.D. je vedoucím advokátem v Aegis Law, advokátní kancelář, s.r.o. a odborníkem na finanční právo, právo kapitálových trhů a investičních fondů. Kromě toho se specializuje na právní poradenství zejména v oblasti smluvního a korporátního práva, na právo nemovitostí a duševního vlastnictví. S námi se podělil nejen o nejzajímavější dění na finančním trhu, ale třeba také o to, co postrádá v činnosti ČNB.

Poskytovatelé přepravních služeb (Uber, Bolt, Liftago aj.) a jejich povinnosti

Poskytovatelé přepravních služeb (Uber, Bolt, Liftago aj.) a jejich povinnosti

S účinností od ledna 2023 vydalo Generální finanční ředitelství souhrnnou informaci k daňovým povinnostem osob, které poskytují přepravu zákazníků a spojují se s nimi prostřednictvím mobilní aplikace (kupříkladu Liftago, Uber či Bolt). Zpravidla se tedy týká řidičů poskytujících tzv. alternativní taxislužby.