Pracovní právo

Téma pracovního práva pokrývá všechny aspekty právních vztahů souvisejících s výkonem práce. Články přinášejí přehled o otázkách pracovního práva zpracovaný renomovanými odborníky na danou problematiku.

Ochrana osobnosti zaměstnance v pracovněprávních vztazích - část I.

Ochrana osobnosti zaměstnance v pracovněprávních vztazích - část I.

Ochrana osobnosti člověka patří mezi základní lidská práva. Zásadní právní úprava je uvedena v čl. 2 odst. 4 Ústavy České republiky (ústavní zákon č. 1/1993 Sb.). Podle tohoto ustanovení může každý občan činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá.

Rizika při zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem ve zkušební době dle Nejvyššího soudu
Spory o platnost ukončení pracovního poměru

Rizika při zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem ve zkušební době dle Nejvyššího soudu

Ačkoliv se může zdát, že zrušení pracovního poměru ve zkušební době dle ustanovení § 66 zákoníku práce nenese oproti jiným způsobům zrušení pracovního poměru ani pro zaměstnavatele žádné potenciální problémy, a to i proto, že toto zrušení může být provedeno dokonce bez uvedení důvodu, není to zcela jednoznačné. I tento způsob zrušení pracovního poměru s sebou nese totiž určitá, ne zcela zanedbatelná rizika, o čemž chceme pojednat v našem článku.

Jak zajistit splnění povinností zaměstnance v zaměstnání - část II.
Chráněný účet

Jak zajistit splnění povinností zaměstnance v zaměstnání - část II.

Závazky zaměstnanců vůči zaměstnavatelům vznikají zejména ze smluv a dohod upravených zákoníkem práce (dále zák. práce), např. z pracovní smlouvy, z dohody o provedení práce, z dohody o odpovědnosti za schodek na svěřených hodnotách, který je zaměstnanec povinen vyúčtovat. Mohou vznikat i z jiných právních předpisů.

Reflexe vývoje a událostí poslední doby v pracovněprávní regulaci a praxi aneb novinky v pracovním právu z trochu jiného pohledu
Marie Janšová, kongres Právní prostor

Reflexe vývoje a událostí poslední doby v pracovněprávní regulaci a praxi aneb novinky v pracovním právu z trochu jiného pohledu

Zamyšlení nad tím, jak ovlivní nejen pracovní právo, ale i pracovně-právní trh události poslední doby, jak se projevují, co nám přinesly, co nám ještě přinesou, jak na ně můžeme v legislativě, ale i v praxi dále reagovat.