Pracovní právo

Téma pracovního práva pokrývá všechny aspekty právních vztahů souvisejících s výkonem práce. Články přinášejí přehled o otázkách pracovního práva zpracovaný renomovanými odborníky na danou problematiku.

Přežijí dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr rok 2024?
Zaměstnanec, práce, dokumenty

Přežijí dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr rok 2024?

Minulý rok v říjnu nastala účinnost velké, tzv. transpoziční, novely zákoníku práce. Ta mj. přinesla zásadní změny do právní úpravy dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, z nichž se tak nečekaně stalo velké právní i provozní téma. Troufám si říci, téma dohod, jejich právního nastavení a fungování práce dohodářů, do té doby právníky, ani zaměstnavatele příliš nezajímalo, a to přesto, že práce dohodářů byla a je častá.

Zkušenosti s prací na dálku v proměnách času
Zaměstnanec, práce, dokumenty

Zkušenosti s prací na dálku v proměnách času

Můj příspěvek bude o práci na dálku, dnes hojně využívaném institutu. Jeho cílem není jen vyložit současnou úpravu, ale podívat se i na její vývoj, protože současná úprava není konečná, a bude se zcela jistě vyvíjet legislativně i, a to především, interpretačně. A jak všichni víme, vývoj interpretací je někdy daleko dynamičtější, než vývoj textu zákona.

Ukončení pracovního poměru po rodičovské dovolené

Ukončení pracovního poměru po rodičovské dovolené

Zaměstnanci jsou v době rodičovské dovolené chráněni zákoníkem práce před výpovědí ze zaměstnání, nicméně existují výjimky, kdy nárok na původní pracovní pozici zaniká. Častěji ovšem dochází k tomu, že je pracovní poměr ukončen krátce po návratu do firmy. Jindy zase může nastat situace, že se rodič rozhodne do práce se již nenastoupit a pracovní poměr ukončit. Na co v takových situacích máte nárok a jak postupovat?

Změna definice nelegální práce
Práce přesčas

Změna definice nelegální práce

Od nového roku nastaly v oblasti zaměstnanosti, agenturního zaměstnávání, ale rovněž v oblasti kontrol inspekce práce převratné změny, ke kterým došlo v důsledku přijetí několika důležitých novel – zákona o zaměstnanosti[1], zákoníku práce[2], zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a zákona o inspekci práce (dále jen „Novela“).

Kolektiv autorů
Pět otázek pro Antonína Havlíka: Zkušenosti s prací na dálku v proměnách času
Antonín Havlík

Pět otázek pro Antonína Havlíka: Zkušenosti s prací na dálku v proměnách času

Ve čtvrtém ze série rozhovorů se specialisty na pracovní právo, kteří vystoupí na dubnovém kongresu Právní prostor, pokládám otázky Antonínu Havlíkovi. S interním právníkem v Generali Česká pojišťovna a.s., ale také Právníkem roku 2012 v oboru pracovního práva či vedoucím pracovněprávní sekce Unie podnikových právníků, jsme probírali home office.

Pět otázek pro Miroslava Hromadu: Pracovněprávní judikatura Nejvyššího soudu
Miroslav Hromada

Pět otázek pro Miroslava Hromadu: Pracovněprávní judikatura Nejvyššího soudu

Miroslav Hromada je soudce Nejvyššího soudu, vysokoškolský učitel i autor odborných textů se specializací na pracovněprávní vztahy. Jako jeden ze čtyř zajímavých přednášejících vystoupí v rámci pracovněprávního bloku na kongresu Právní prostor. Že je na co se těšit napovídá i dnešní rozhovor.

Pět otázek pro Terezu Erényi: Nové sankce za přestupky dle zákona o zaměstnanosti a ručení za závazky subdodavatelů

Pět otázek pro Terezu Erényi: Nové sankce za přestupky dle zákona o zaměstnanosti a ručení za závazky subdodavatelů

Pracovní právo zaznamenalo v posledních měsících celou řadu zásadních novinek, a zřejmě i proto mu bude na blížícím se kongresu Právní prostor věnována velká pozornost. Advokátka Tereza Erényi nám některé z těchto novinek přiblíží nejen v dubnu na Seči u Chrudimi, ale také v dnešním rozhovoru.