Pracovní právo

Téma pracovního práva pokrývá všechny aspekty právních vztahů souvisejících s výkonem práce. Články přinášejí přehled o otázkách pracovního práva zpracovaný renomovanými odborníky na danou problematiku.

Sledování zaměstnanců na pracovišti – případ Amazon před německými soudy
Výrobní hala, továrna, zaměstnání

Sledování zaměstnanců na pracovišti – případ Amazon před německými soudy

Monitoring zaměstnanců, jak se ve zkratce říká rozličným metodám od jednoduchého hodnocení činnosti pracovníka automatizovanými prostředky až po sledování, které právní předpisy zakazují, vzbuzuje u zaměstnavatelů již dlouho rozpaky ­‑ kde najít tu správnou hranici oprávněných zájmů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem?

Kolektiv autorů
MPSV představilo přepracovaný návrh zákona o zaměstnanosti
Práce, zaměstnání.

MPSV představilo přepracovaný návrh zákona o zaměstnanosti

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) předložilo v listopadu loňského roku návrh novely zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Navrhovaná novela by měla zejména zpřísnit stávající definici nelegální práce i podmínky agenturního zaměstnávání. Nedávno MPSV předložilo přepracovaný návrh novely, který oproti návrhu původnímu, v části upravující agenturní zaměstnávání, přináší několik podstatných změn.

Kolektiv autorů
Pracovní podmínky zaměstnanců pečujících o děti ve světle novely zákoníku práce 2023
Rodina, vztah dětí a rodičů

Pracovní podmínky zaměstnanců pečujících o děti ve světle novely zákoníku práce 2023

Na konci ledna 2023 MPSV zveřejnilo revidované znění novely zákoníku práce po vypořádání připomínek. Novela zákoníku práce by měla v letošním roce přinést řadu změn, které se projeví mimo jiné v oblasti pracovních podmínek zaměstnanců pečujících o děti.

Odměňování akademických pracovníků a povinnost rovného zacházení
Peníze, finance, peněžitá pomoc

Odměňování akademických pracovníků a povinnost rovného zacházení

Odměňování akademických pracovníků vysokých škol je v prostředí vysokého školství aktuálně hojně diskutované téma. Zatímco platy učitelů na základních a středních školách v posledních letech výrazně rostly jak absolutně, tak ve srovnání s průměrnou mzdou, mzdy akademických pracovníků takový růst nezaznamenaly.

Kolektiv autorů
Změny v návrhu novely zákoníku práce

Změny v návrhu novely zákoníku práce

V září loňského roku jsme vás informovali o zásadních změnách, kterých má české pracovní právo doznat v důsledku novely zákoníku práce a souvisejících pracovněprávních předpisů. Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR se vypořádalo se stovkami připomínek, které se sešly k původnímu návrhu novely zákoníku práce, a koncem ledna tohoto roku předložilo vládě upravený návrh.

Kolektiv autorů
Nejdůležitější změny chystané velké novely zákoníku práce

Nejdůležitější změny chystané velké novely zákoníku práce

Zákoník práce přinese v roce 2023 rozsáhlé změny. Zejména zaměstnavatelé můžou očekávat nové povinnosti, které na ně s chystanou novelou zákoníku práce dopadnou. Navrhovány jsou podstatné změny zejména v oblasti dohod mimo pracovní poměr, regulace práce z domova či komunikace mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem.