Novinky

Sázení na výsledek soudního sporu

Sázení na výsledek soudního sporu
soudce rozsudek pronájem

Když jsem se 1. března tohoto roku účastnil dalšího semináře k otázkám soudcovské etiky pořádaného Nejvyšším soudem, znovu jsem si uvědomil, jak důležité je se profesní etice opakovaně věnovat, zkoumat její rozsah, reálný dopad, principy, formulační přesvědčivost, míru závaznosti a v neposlední řadě její vymahatelnost, byť třeba jen kolegiální.

Novela zákona o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech

Novela zákona o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech

Dnem 23. 3. 2023 své účinnosti nabyl zákon, kterým se mění zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech, ve znění pozdějších předpisů. Ve Sbírce zákonů byl publikován pod č. 60/2023 Sb.

Nový důvod zastavení exekuce ve světle konfuzní novely „po šesti letech" - část I.

Nový důvod zastavení exekuce ve světle konfuzní novely „po šesti letech" - část I.

Konfuzní novelou zákona č. 120/2001, o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů (dále jen „exekuční řád“), tj. zákonem č. 286/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, bylo zavedeno několik nových důvodů k zastavení exekučního řízení.

Judikatura

Změny v legislativě

Mediální partneři

Elektronický časopis

Přihlaste se k odběru ještě dnes!
Pravni prostor elektronický časopis| www.pravniprostor.cz newsletter

Názory

Další články