Novinky

Navrhované změny v systému českého veřejného zdravotního pojištění

Navrhované změny v systému českého veřejného zdravotního pojištění
Pracovnělékařské prohlídky – výstupní a následná

S cílem řešit rostoucí náklady na zdravotní péči i další aktuální potřeby v oblasti veřejné zdravotní péče představilo Ministerstvo zdravotnictví ČR dne 12. dubna 2024 návrh novely zákona o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, který má nabýt účinnosti 1. ledna 2026.

Kolektiv autorů
Novela vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou

Novela vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou

Dne 1. 7. 2024 své účinnosti nabývá vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 6/2024 Sb., kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 490/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů. Ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv byla publikována pod č. 156/2024 Sb.

Judikatura

Změny v legislativě

Novela vyhlášky o výši paušální částky nákladů správního řízení

Novela vyhlášky o výši paušální částky nákladů správního řízení

Dne 1. 7. 2024 své účinnosti nabývá vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení, ve znění vyhlášky č. 112/2017 Sb. Ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv byla publikována pod č. 145/2024 Sb.

Mediální partneři

Elektronický časopis

Přihlaste se k odběru ještě dnes!
Pravni prostor elektronický časopis| www.pravniprostor.cz newsletter

Názory

Další články