Novinky

Lhůta žádostí o vrácení DPH pro osoby povinné k dani, které nejsou usazené v EU, končí 30. 6. 2022

Lhůta žádostí o vrácení DPH pro osoby povinné k dani, které nejsou usazené v EU, končí 30. 6. 2022
Lhůty pro podání daňového přiznání

Pokud máte v rámci své skupiny zahraniční společnosti neusazené v EU, jež by si mohly požádat o vrácení české DPH, pak upozorňujeme na lhůtu pro podání žádosti o vrácení tuzemské DPH za rok 2021 pro osoby povinné k dani, které nejsou usazené v EU.

Judikatura

Změny v legislativě

Nařízení o povolání vojáků a celníků k plnění úkolů Policie v souvislosti s předsednictvím ČR v Radě EU
Policie

Nařízení o povolání vojáků a celníků k plnění úkolů Policie v souvislosti s předsednictvím ČR v Radě EU

Dnem 1. 7. 2022 své účinnosti nabývá nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti se zvýšenými bezpečnostními opatřeními v průběhu předsednictví České republiky v Radě EU. Ve Sbírce zákonů bylo publikováno pod č. 144/2022 Sb.

Novela zákonů o daních z příjmů, o dani silniční a o ochraně ovzduší
Elektromobil, elektrické auto, dobíjení

Novela zákonů o daních z příjmů, o dani silniční a o ochraně ovzduší

Dnem 1. 7. 2022 (s výjimkou jednoho ze svých ustanovení) své účinnosti nabývá zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. Ve Sbírce zákonů byl publikován pod č. 142/2022 Sb.

Mediální partneři

Elektronický časopis

Přihlaste se k odběru ještě dnes!
Pravni prostor elektronický časopis| www.pravniprostor.cz newsletter

Názory

Milost

Milost

Zpráva Kanceláře prezidenta republiky: „Prezident republiky Miloš Zeman se dne 26. března 2022 rozhodl udělit milost Ing. Miloši Balákovi. Prezident republiky prominul omilostněnému muži nepodmíněný trest odnětí svobody, peněžitý trest a dále trest zákazu činnosti, spočívající v zákazu výkonu funkce statutárního zástupce organizačních složek státu a jiných právnických osob s majetkovou účastí státu, a to s účinky zahlazení odsouzení. Tyto tresty byly uloženy za zločin sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě."

Další články