Ústavní právo

Aktuální texty zaměřené na oblast ústavního práva. Přinášejí přehled o základních otázkách ústavního práva zpracovaný renomovanými odborníky na danou problematiku.

Přerušení výkonu trestu či poskytnutí eskorty pro naléhavé rodinné důvody jako součást práva na respektování soukromého a rodinného života osob omezených na svobodě

Přerušení výkonu trestu či poskytnutí eskorty pro naléhavé rodinné důvody jako součást práva na respektování soukromého a rodinného života osob omezených na svobodě

Příspěvek se věnuje problematice uplatňování práva na respektování soukromého a rodinného života osobami omezenými na osobní svobodě z důvodu výkonu vazby či výkonu trestu odnětí svobody ve formě možnosti dočasně opustit, za doprovodu eskorty či samostatně, prostor věznice pro naléhavé rodinné důvody.

Je lepší při dopravní kontrole odmítnout, anebo se podrobit vyšetření na přítomnost návykových látek? - část I.

Je lepší při dopravní kontrole odmítnout, anebo se podrobit vyšetření na přítomnost návykových látek? - část I.

Všichni lidé, kteří jako řidiči vstupují do provozu na pozemních komunikacích, přebírají odpovědnost nejen za svůj vlastní život a zdraví, ale také za životy a zdraví ostatních účastníků silničního provozu.

Kolektiv autorů
Vznik národní lidskoprávní instituce v České republice – v čem se lze inspirovat v Norsku?
Data retention

Vznik národní lidskoprávní instituce v České republice – v čem se lze inspirovat v Norsku?

Česká republika je společně s Maltou a Itálií v rámci EU jednou z posledních zemí, v nichž dosud nebyla zřízena a akreditována vnitrostátní instituce s širokým mandátem k ochraně a prosazování lidských práv (tzv. národní lidskoprávní instituce, NHRI).

Kolektiv autorů