Ostatní

Výběr nejrůznějších článků o právu a legislativě, které jsou svým zaměřením mimo ostatní kategorie, jako je Občanské, Trestní nebo Pracovní právo.

Příjem a následná likvidace léčivých přípravků ze strany lékáren
Právní regulace reklamy na výrobky cílící na zdraví

Příjem a následná likvidace léčivých přípravků ze strany lékáren

V poslední době roste množství léčivých přípravků a dalších předmětů, které pacienti přináší zpět do lékáren. Důvodem je zejména datum expirace léčivých přípravků, změna léčby, poškození či nesprávné uschování nebo prosté nespotřebování. Tento trend je vhodné vítat, neboť nesprávně likvidovaná léčiva nepřiměřeně zatěžují životní prostředí.

Mgr. Adam Tietz
Ženy ve sportu: Sexuální obtěžování ve sportu jako kostlivec ve skříni?
Whistleblowing, ochrana oznamovatelů

Ženy ve sportu: Sexuální obtěžování ve sportu jako kostlivec ve skříni?

Ačkoliv bychom si to všichni přáli, prostředí a podmínky ve sportu bohužel zatím stále nejsou pro všechny stejné. To jsme si ostatně ukázali i v předchozích dvou dílech této krátké série Ženy ve sportu, a to ať už v případě mateřské dovolené či nerovného odměňování ve sportu. Předchozí články nám ale mimo jiné také ukázaly, že přístup sportovního prostředí se v mnoha otázkách postupně mění a naštěstí většinou k lepšímu.

Nařízení EU o digitálních službách: možné právní nebezpečí – část I.
Evropská unie Polsko dodržování unijní právo

Nařízení EU o digitálních službách: možné právní nebezpečí – část I.

Autor v následujícím článku kriticky rozebírá nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2065 ze dne 19. října 2022 o jednotném trhu digitálních služeb a o změně směrnice 2000/31/ES (nařízení o digitálních službách), účinné od 17. února 2024, které klade důraz na ochranu veřejnosti před společensky škodlivým obsahem, aniž by se přitom muselo jednat o obsah zákonem zakázaný.

Rozhovor: AVZ k multikriteriálnímu hodnocení veřejných zakázek
Odstoupení od konkurenční doložky zaměstnavatelem ve světle nejnovější judikatury

Rozhovor: AVZ k multikriteriálnímu hodnocení veřejných zakázek

Účastníte se procesu zadávání veřejných zakázek a preferujete při jejich zadávání důraz na kvalitu? Nebo je pro Vás snazší hodnotit či se ucházet o zakázku zadávanou pouze na cenu? Názory a postřehy k výhodám i rizikům multikriteriálního hodnocení zmiňují členové Výkonného výboru Asociace pro veřejné zakázky.

Rozhovor: Jiří Kučera - O novele občanského zákoníku a smlouvě o digitálním obsahu
Mgr. Jiří Kučera, advokát Kučera & Associates

Rozhovor: Jiří Kučera - O novele občanského zákoníku a smlouvě o digitálním obsahu

Novela občanského zákoníku zavedla s účinností od ledna letošního roku nový smluvní typ - smlouvu u digitálních službách. O jakou smlouvu se jedná? Co jsou digitální služby a digitální obsah a jaký je mezi nimi rozdíl? To vše nám v následujícím rozhovoru představí a přiblíží Mgr. Jiří Kučera, advokát Kučera & Associates, advokátní kancelář.

Pět otázek pro Jiřího Kokeše

Pět otázek pro Jiřího Kokeše

JUDr. Jiří Kokeš, Ph.D. je vedoucím advokátem v Aegis Law, advokátní kancelář, s.r.o. a odborníkem na finanční právo, právo kapitálových trhů a investičních fondů. Kromě toho se specializuje na právní poradenství zejména v oblasti smluvního a korporátního práva, na právo nemovitostí a duševního vlastnictví. S námi se podělil nejen o nejzajímavější dění na finančním trhu, ale třeba také o to, co postrádá v činnosti ČNB.

Pět otázek pro Patrícii Čekanovou: Obnovitelné zdroje a komunitní energetika

Pět otázek pro Patrícii Čekanovou: Obnovitelné zdroje a komunitní energetika

Ing. Patrícia Čekanová, Ph.D., prezidentka Asociace komunitní energetiky ČR, vystoupí na Kongresu Právní prostor 2023 s příspěvkem o rozvoji komunitní energetiky v ČR. V rozhovoru se podělila o své postřehy k právní úpravě komunitní energetiky a ke způsobům, jak připravit cestu k bezpečnější a zelenější budoucnosti.

Nina Veselá
Dítě jako svědek domácího násilí – část I.

Dítě jako svědek domácího násilí – část I.

Tento článek a jeho pokračování mají za cíl zamyslet se nad posouzením domácího násilí a jeho následky v rodinách, kde násilí probíhá mezi dospělými osobami a není přímo zaměřeno vůči dětem. Bohužel v těchto případech bývají následky u dětí nezřídka bagatelizovány s odůvodněním, že přímého násilí se agresor dopouštěl „jen“ na partnerovi. S tímto postupem se neztotožňuji. Mám za to, že je potřeba se důsledně zabývat dopady tohoto jednání na děti a možností řešit tyto situace za pomocí odpovídajících opatření.

Generální advokát se ve věci kontroverzní Evropské super ligy zastal organizací FIFA a UEFA
Whistleblowing, ochrana oznamovatelů

Generální advokát se ve věci kontroverzní Evropské super ligy zastal organizací FIFA a UEFA

Je to téměř dva roky, kdy celým fotbalovým světem otřáslo oznámení 12 velkých evropských fotbalových klubů o záměru založit tzv. Evropskou super ligu (ESL). Dle prvotního (a v podstatě téměř jediného) vyjádření svých zakladatelů měla ESL existovat a fungovat nezávisle na tradičních fotbalových federacích v režimu polootevřené soutěže, v rámci které by působilo 12 – 15 stálých klubů a pět dalších týmů, jež by se kvalifikovaly na základě svých výsledků z předchozí sezóny.

Kolektiv autorů
Pět otázek pro Petra Šuka
JUDr. Petr Šuk, místopředseda Nejvyššího soudu

Pět otázek pro Petra Šuka

Problematika podfinancované justice je dlouhodobým problémem. Co nás v tomto směru čeká a nemine, pokud se situace v dohledné době nezlepší? A co mají společného Nejvyšší soud a Ústavní soud? Nejen na tyto otázky padla řeč v následujícím rozhovoru s JUDr. Petrem Šukem, místopředsedou Nejvyššího soudu a jedním z letošním řečníků na nadcházejícím kongresu Právní prostor 2023.