Ostatní

Výběr nejrůznějších článků o právu a legislativě, které jsou svým zaměřením mimo ostatní kategorie, jako je Občanské, Trestní nebo Pracovní právo.

Omezení odpisů, rekordní zisky automobilek a návrat zpět?

Omezení odpisů, rekordní zisky automobilek a návrat zpět?

Jak jsme nastínili již v předchozím článku[1], od 1. 1. 2024 vstoupila v účinnost jedna z největších daňověprávních změn s dopadem na celou řadu ustanovení daňových předpisů a s dopadem na téměř všechny daňové rezidenty České republiky. Cílem novely, nesoucí název „ozdravný balíček“, bylo mimo jiné posílit saldo státního rozpočtu, a to v řeči čísel až s přesahem přes 150.000.000 Kč.

Kolektiv autorů
Zástavce vs. zástavní dlužník aneb označení smluvních stran ve smluvní dokumentaci
Správa vlastního majetku a podnikání

Zástavce vs. zástavní dlužník aneb označení smluvních stran ve smluvní dokumentaci

V poslední době se v praxi setkáváme s různým výkladem pojmů „zástavce“ a „zástavní dlužník“. A přestože se tyto pojmy mohou na první pohled zdát podobné, každý z nich má svůj specifický význam a roli v rámci institutu zástavního práva dle občanského zákoníku. Přitom právě správné pochopení a rozlišení těchto pojmů je nezbytné pro efektivní aplikaci zástavního práva a ochranu práv všech zúčastněných stran.

Odškodnění za nevěru?
Nevěra a ochrana soukromí

Odškodnění za nevěru?

Setkala jsem se s dotazem, zda by nešlo v rámci rozvodu manželství požadovat po záletníkovi i odškodnění za jeho nevěru? To je otázka doslova do pranice! Zkoumala jsem a hledala a zjistila jsem, že se právní teorie (jak tomu tak už bývá) v názorech rozchází. Avšak odškodnění nevylučuje!

Quo vadis, vrcholná justice? (Aneb o kráse tezí o normativitě judikatury a kalných vodách reality)
soud nejvyšší soud polsko

Quo vadis, vrcholná justice? (Aneb o kráse tezí o normativitě judikatury a kalných vodách reality)

Justiční blok kongresu Právního prostoru pravidelně využívám pro zamyšlení nad stavem vrcholných soudů. Ani letos to nebude jinak. Navážu na svá vystoupení v minulých letech, jakož i na příspěvky, které zazněly na mezinárodní konferenci pořádané Nejvyšším soudem v září 2023 u příležitosti jeho 30. narozenin, jejíž název by bylo možné volně parafrázovat slovy „k čemu jsou dobré vrcholné soudy“. Fakta, která zmiňuji, jsou veřejně známá, jsou dostupná, a jakkoliv jsou znepokojivá, nechávají nás překvapivě chladnými. Jako bychom si prostě zvykli na to, že „věci jsou tak, jak jsou“.

JUDr. Petr Šuk