Přehled nejdůležitějších právních novinek pro rok 2024: velké změny se na firmy i jednotlivce chystají v průběhu celého roku

Vstup do nového roku je vždy spojen s řadou změn týkajících se jak firem, tak jednotlivců. Přehled těch nejdůležitějších novinek – kromě notoricky diskutovaného konsolidačního balíčku – přinášíme v tomto článku.

Foto: Fotolia

K nejzásadnějším změnám dochází v oblastech povolování staveb nebo pracovního práva, zásadní dopad má i cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu týkající se regulovaných složek cen elektřiny a plynu nebo pokračující elektronizace zdravotnictví, pokud jde o pacientská data. Mění se ale celá řada věcí a v průběhu roku budou navíc přibývat další povinnosti vyplývající z evropských nařízení – změny legislativního prostředí jsou nikdy nekončící proces. Co tedy všechny kromě konsolidačního balíčku ještě čeká?

„Příprava na legislativní změny a jejich následná implementace znamená pro firmy i ostatní vynaložení úsilí, času i nákladů. Start každého roku přitom přináší balík nových úkolů a ten letošní není výjimkou. Zároveň již nyní víme, že v druhém pololetí se objeví celá řada nových povinností, na které se bude třeba pečlivě připravit. Zatím totiž není českými předpisy upravena řada zásadních evropských směrnic týkajících se například kyberbezpečnosti nebo využívání kryptoaktiv, které mají být již během roku účinné,“ upozorňuje Petr Hrnčíř, partner mezinárodní advokátní kanceláře Noerr.

1. Pracovní právo

Nová podoba zákoníku práce platí již od října, ale některé změny jsou účinné až od Nového roku. Týká se to zejména ustanovení o dovolené pro pracovníky, u kterých je využívána dohoda o provedení práce (DPP) nebo dohoda o pracovní činnosti (DPČ). „Novela zákoníku práce zbořila dosavadní dlouhá léta zaběhlé pracovněprávní vztahy a postupy. Naprostou většinu změn již firmy musely udělat, některé jsou ale na pořadu dne až od 1. ledna. Jednou z těch hlavních je zavedení nároku na placenou dovolenou u pracovníků na DPP a DPČ. Pokud pracovní poměr trvá nepřetržitě minimálně čtyři týdny a je odpracováno minimálně 80 hodin, tak mají tito pracovníci nárok na dovolenou stejně jako běžní zaměstnanci. Spolu s dalšími změnami to vede ke snížení flexibility dohod mimo standardní pracovní poměr a znamená to konec klasických představ o brigádách,“ říká advokátka Petra Sochorová z mezinárodní advokátní kanceláře Noerr.

2. Povolování staveb

Rok 2024 přináší účinnost dlouho odkládaného nového stavebního zákona, který samozřejmě díky své komplexnosti zahrnuje celou řadu přechodných ustanovení a účinnost tak nelze vázat přímo k Novému roku. Po několika odkladech se v roce 2024 dočkáme zcela nového stavebního zákona, jehož některé části budou účinné již od 1. ledna a další v průběhu roku 2024. Zda půjde o revoluci či evoluci stavební legislativy ukáže až praxe, to však nemění nic na tom, že s novou stavebně-právní úpravou bude nutné příští rok již počítat,“ říká advokát Matěj Bolek z mezinárodní advokátní kanceláře Noerr.

Kromě nové podoby stavebního zákona taktéž vstupuje v účinnost tzv. jednotné enviromentální stanovisko. „To se bude nově vydávat místo až 26 různých stanovisek, rozhodnutí či vyjádření, které doposud bylo potřeba v rámci posouzení vlivů různých záměrů na životní prostředí absolvovat. Mělo by to tak zjednodušit celkovou administrativu spojenou s povolováním staveb,“ doplňuje Matěj Bolek.

3. Změny regulovaných složek cen energií

Na konci listopadu vydal Energetický regulační úřad cenová rozhodnutí, kterými stanovuje výši regulovaných složek cen elektřiny a plynu od 1. ledna nového roku. „Řadu firem i jednotlivců navýšení regulovaných složek cen negativně překvapilo. Zásadní dopad má především na podniky s vysokým odběrem, kde ale nakonec ještě dojde ke změnám. Vláda dodatečně rozhodla o podpoře energeticky náročných podniků dotací ve výši 3,5 miliardy korun, na což ERÚ ještě zareaguje změnou svého rozhodnutí a sníží příspěvek těchto firem na podporované zdroje energie,“ říká advokát Radim Kotlaba z mezinárodní advokátní kanceláře Noerr.

4. Elektronizace zdravotnictví

V roce 2024 nabývají účinnosti některé další části zákona o elektronizaci zdravotnictví, jehož účelem je připravit základní právní rámec, na který budou moci být navázány další služby v oblasti elektronického zdravotnictví. „Ač se nejedná o poskytování zdravotních služeb na dálku, jak by laikům mohlo slovo elektronické naznačovat, jde o zřetelné směřování zdravotnického sektoru k využívání komunikačních technologií při zpracování informací o pacientech včetně práva pacientů na přístup k těmto informacím, které v budoucnu navíc usnadní mobilitu pacientů v rámci Evropské unie při provázání s teprve projednávaným nařízením o evropském prostoru pro zdravotní data,“ říká advokát Richard Otevřel z mezinárodní advokátní kanceláře Noerr.

5. Ochrana zdraví i životního prostředí

Od nového roku platí i dvě menší změny, které jsou ale součástí dlouhodobých trendů. V rámci ochrany zdraví před škodlivými účinky návykových látek se zpřísňují možnosti marketingových aktivit u výrobků ke kouření. A dále již v roce 2020 rozhodl zákonodárce, že v rámci omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí budou nově od července 2024 muset výrobci vlhčených ubrousků a balonků v rámci tzv. rozšířené odpovědnosti výrobců přispívat na úklid odpadků vznikajících i díky jejich produktům. „To samozřejmě tyto výrobky v konečném důsledku prodraží, ovšem konkrétní kalkulace, kolik má činit příspěvek a jaký bude mít vliv na cenu, bude teprve stanoven a lze očekávat, že se tito výrobci – obdobně jako dnes producenti obalů – zapojí do existujících systémů příspěvků na úklid jednorázových obalů účinných již od ledna 2023,“ říká advokát Michal Janíček z mezinárodní advokátní kanceláře Noerr.

6. Náprava chyb u datovek

„Široce kritizované automatické zveřejňování údajů o držitelích datovek – i těch, které si občané zřídili dobrovolně anebo kterou u podnikajících fyzických osob (OSVČ) zřídil automaticky stát – bude minulostí, zákonodárci tuto chybu opravili. Důsledky ale již zveřejněných informací, které mezitím pochopitelně mohl získat kdokoliv, kdo chtěl, tedy nejen ten, kdo by na přístupu k nim měl mít oprávněný zájem, to ale fakticky už napravit nemůže,“ říká advokát Richard Otevřel z mezinárodní advokátní kanceláře Noerr.

7. Co nás čeká a nemine

Rok 2024 přinese i celou řadu dalších novinek, které ale zatím ještě nejsou českými předpisy upraveny. „Nejzásadnější dopad bude na firmy mít novela zákona o kybernetické bezpečnosti kvůli evropské směrnici NIS2. Nové povinnosti dopadnou na tisíce podniků, kterých se zatím tento zákon vůbec netýkal,“ říká Richard Otevřel z mezinárodní advokátní kanceláře Noerr.

Účinné by mělo být i tzv. nařízení MiCa, které se týká regulace kryptoaktiv. „Chystaná je i novela zákona o investičních společnostech a investičních fondech, která kromě zpřísnění regulace správců fondů má za cíl i vzbudit zájem o zřizování těch druhů investičních fondů, které nejsou v současnosti příliš časté – jako například uzavřená akciová společnost nebo komanditní společnosti na investiční listy,“ říká advokát Filip Murár z mezinárodní advokátní kanceláře Noerr. Další změnou v oblasti finančního práva, kterou momentálně projednává Senát a účinnost se očekává na začátku roku 2024, je rozšíření případů, kdy lze hypotéku splatit bez jakékoliv sankce, resp. poplatků, a to o situace při prodeji nemovitosti, po rozvodu manželství a v úzce vymezeném okně před výročím fixace. „V ostatních případech předčasného splácení hypoték naopak dojde k navýšení maximální výše nákladů, které banka může klientovi vyúčtovat, z 1 % na 2 % z předčasně splacené částky; zároveň se zpřesňuje definice účelně vynaložených nákladů, které nyní banky vykládaly různě, čímž by měla klientům bank tato změna přinést větší předvídatelnost částky těchto nákladů,“ uvádí advokátka Lenka Hellingerová z mezinárodní advokátní kanceláře Noerr.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články