Z Úředního věstníku EU

Z Úředního věstníku EU

Nařízení stanovící zvláštní a dočasná opatření týkající se obnovení či prodloužení některých osvědčení, licencí a povolení v dopravě s ohledem na COVID
Dotační program COVID 2021

Nařízení stanovící zvláštní a dočasná opatření týkající se obnovení či prodloužení některých osvědčení, licencí a povolení v dopravě s ohledem na COVID

Dne 22. 2. 2021 bylo v Úředním věstníku EU řady L č. 60 zveřejněno nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/267 ze dne 16. února 2021, kterým se stanoví zvláštní a dočasná opatření s ohledem na přetrvávání krize způsobené onemocněním COVID-19, jež se týkají obnovení či prodloužení některých osvědčení, licencí a povolení, odkladu některých pravidelných kontrol a pravidelného školení podle určitých částí právních předpisů v oblasti dopravy a prodloužení některých období uvedených v nařízení (EU) 2020/698.

Nařízení o zřízení evropského nástroje pro dočasnou podporu na zmírnění rizik nezaměstnanosti v důsledku COVID-19

Nařízení o zřízení evropského nástroje pro dočasnou podporu na zmírnění rizik nezaměstnanosti v důsledku COVID-19

Dne 20. 5. 2020 bylo v Úředním věstníku EU řady L č. 159 zveřejněno nařízení Rady (EU) 2020/672 o zřízení evropského nástroje pro dočasnou podporu na zmírnění rizik nezaměstnanosti v mimořádné situaci (SURE) v důsledku rozšíření onemocnění COVID-19.

Platnost Dvoustranné dohody mezi EU a USA o obezřetnostních pravidlech týkajících se pojištění a zajištění

Platnost Dvoustranné dohody mezi EU a USA o obezřetnostních pravidlech týkajících se pojištění a zajištění

Dne 9. 4. 2018 bylo v Úředním věstníku EU, řada L, č. 91, publikováno oznámení o vstupu v platnost Dvoustranné dohody mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými o obezřetnostních pravidlech týkajících se pojištění a zajištění.

Směrnice o procesních zárukách pro děti, které jsou podezřelými nebo obviněnými osobami v trestním řízení

Směrnice o procesních zárukách pro děti, které jsou podezřelými nebo obviněnými osobami v trestním řízení

Dne 21.5.2016 byla v Úředním věstníku EU, řada L, č. 132, str. 1 an., publikována směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/800 ze dne 11.5.2016 o procesních zárukách pro děti, které jsou podezřelými nebo obviněnými osobami v trestním řízení.