Vyšlo ve Sbírce mezinárodních smluv

Vyšlo ve Sbírce mezinárodních smluv

Protokol k provádění Dohody s Makedonií o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob

Protokol k provádění Dohody s Makedonií o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob

Dne 13. 6. 2019 bylo ve Sbírce mezinárodních smluv publikováno pod č. 24/2019 Sb. m. s. sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Makedonské republiky k provádění Dohody o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob.

Změny Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)

Změny Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)

Dne 13. 6. 2019 bylo ve Sbírce mezinárodních smluv publikováno pod č. 23/2019 Sb. m. s. sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn „Přílohy A – Všeobecná ustanovení a ustanovení týkající se nebezpečných látek a předmětů“ a „Přílohy B – Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě“ Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR).

Smlouva mezi ČR a Francií o spolupráci v oblasti průzkumu a využití kosmického prostoru k mírovým účelům

Smlouva mezi ČR a Francií o spolupráci v oblasti průzkumu a využití kosmického prostoru k mírovým účelům

Dne 29. 3. 2018 bylo ve Sbírce mezinárodních smluv publikováno pod č. 18/2018 Sb. m. s. sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Francouzskou republikou o spolupráci v oblasti průzkumu a využití kosmického prostoru k mírovým účelům.

Dohoda se Slovenskem o spolupráci při vzájemné ochraně vzdušného prostoru

Dohoda se Slovenskem o spolupráci při vzájemné ochraně vzdušného prostoru

Dne 29. 1. 2018 bylo ve Sbírce mezinárodních smluv publikováno pod č. 6/2018 Sb. m. s. sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Slovenské republiky o provádění Smlouvy o spolupráci při vzájemné ochraně vzdušného prostoru.

Dohoda mezi Evropským společenstvím a dalšími zeměmi o vytvoření společného evropského leteckého prostoru
Paragraf, zákony, právní otázky

Dohoda mezi Evropským společenstvím a dalšími zeměmi o vytvoření společného evropského leteckého prostoru

Dne 24. 1. 2018 bylo ve Sbírce mezinárodních smluv publikováno pod č. 5/2018 Sb. m. s. sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Mnohostranná dohoda mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy a Albánskou republikou, Bosnou a Hercegovinou, Bulharskou republikou, Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií, Republikou Černá Hora, Chorvatskou republikou, Islandskou republikou, Prozatímní správní misí Organizace spojených národů v Kosovu, Norským královstvím, Rumunskem a Republikou Srbsko o vytvoření společného evropského leteckého prostoru.

Dohoda s Rakouskem o propojení české dálnice D 3 a rakouské rychlostní silnice S 10
Klouzavý mandát

Dohoda s Rakouskem o propojení české dálnice D 3 a rakouské rychlostní silnice S 10

Dne 12.5.2017 bylo ve Sbírce mezinárodních smluv publikováno pod č. 25/2017 Sb.m.s. sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o propojení české dálnice D 3 a rakouské rychlostní silnice S 10 na česko-rakouských státních hranicích.