Trestní právo

Odborné články zaměřené na trestní právo, trestní právo procesní a trestní právo hmotné. Přinášejí přehled o základních otázkách trestního práva zpracovaný předními odborníky v dané oblasti.

Výslech svědka před zahájením trestního stíhání a otázka vyloučení přítomného soudce z dalšího rozhodování

Výslech svědka před zahájením trestního stíhání a otázka vyloučení přítomného soudce z dalšího rozhodování

V trestním řízení nastávají situace, kdy s výslechem svědka nelze čekat na zahájení trestního stíhání nebo nařízení hlavního líčení, neboť je například dána obava, že tato osoba zemře nebo se odstěhuje na delší dobu do zahraničí.

Právo poškozených na náhradu nákladů trestního řízení při podmíněném zastavení trestního stíhání pachatele

Právo poškozených na náhradu nákladů trestního řízení při podmíněném zastavení trestního stíhání pachatele

I. senát Ústavního soudu ve svém nálezu ze dne 29. 9. 2020 (sp. zn. I. ÚS 825/2020) dospěl k závěru, že poškozený v trestním řízení má právo na náhradu nákladů vzniklých přibráním zmocněnce i v případě, kdy trestní stíhání bylo podmíněně zastaveno dle § 307 TŘ.

Je zásada spolupráce se zájmovými sdruženími občanů stále základní zásadou trestního řízení?

Je zásada spolupráce se zájmovými sdruženími občanů stále základní zásadou trestního řízení?

Zásada spolupráce se zájmovými sdruženími občanů je jednou ze základních zásad trestního řízení. Uvedená zásada je také příkladem toho, do jaké míry zásady podléhají ideologii, neboť se z původně určující zásady postupem doby (a změnou politického režimu) stala zásada prakticky marginální.

Rozhovor: Soudce Josef Mana – O novele trestního zákoníku a trestního řádu účinné k 1. říjnu 2020

Rozhovor: Soudce Josef Mana – O novele trestního zákoníku a trestního řádu účinné k 1. říjnu 2020

Mgr. Josef Mana působí řadu let jako soudce trestního úseku na prvoinstančním soudu. Rodák z Valašska působil nejprve u Okresního soudu Plzeň-město, v současné době rozhoduje o trestních věcech u Obvodního soudu pro Prahu 4, a to jak o vině a trestu v hlavním líčení, tak i o zajišťovacích institutech v rámci přípravného řízení.

Povinnost daňových úředníků zachovávat mlčenlivost a některé výjimky se zaměřením na spolupráci s orgány činnými v trestním řízení

Povinnost daňových úředníků zachovávat mlčenlivost a některé výjimky se zaměřením na spolupráci s orgány činnými v trestním řízení

Povinnost správce daně, resp. úředních osob a osob zúčastněných na správě daní, zachovávat mlčenlivost o tom, co se při správě daní dozvěděly o poměrech jiných osob, ukotvená v ustanovení § 52 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „DŘ“), je stanovena poměrně rigorózně.

Kolektiv autorů
Nouzový stav a krádež

Nouzový stav a krádež

V uplynulých dnech zaujalo novináře rozhodnutí odvolacího senátu Krajského soudu v Plzni, jemuž předsedal JUDr. Eduard Wipplinger. Tento senát projednával odvolání proti rozsudku, jímž byl jakýsi zlodějíček odsouzen za krádeže, dle médií dílem spáchané i vloupáním do objektů. Soud prvého stupně jej poslal na dva roky do vězení.

Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu