Trestní právo

Odborné články zaměřené na trestní právo, trestní právo procesní a trestní právo hmotné. Přinášejí přehled o základních otázkách trestního práva zpracovaný předními odborníky v dané oblasti.

Analýza rozsudků krajských soudů ČR, část III.: Mírné a nespravedlivé tresty za znásilnění dětí?

Analýza rozsudků krajských soudů ČR, část III.: Mírné a nespravedlivé tresty za znásilnění dětí?

Medializované případy, kdy pachatel odešel od soudu „pouze s podmínkou“, prohlubují veřejné mínění ohledně nespravedlivých a mírných trestů a vedou až k narušení důvěryhodnosti české justice. Je dostačující poukazovat na ty případy, které mají za úkol především šokovat čtenáře, ale zároveň jsou oproštěny od skutkových okolností případů, které jsou v souladu s individualizací trestů neodmyslitelně spojeny?

Dítě jako svědek domácího násilí – část I.

Dítě jako svědek domácího násilí – část I.

Tento článek a jeho pokračování mají za cíl zamyslet se nad posouzením domácího násilí a jeho následky v rodinách, kde násilí probíhá mezi dospělými osobami a není přímo zaměřeno vůči dětem. Bohužel v těchto případech bývají následky u dětí nezřídka bagatelizovány s odůvodněním, že přímého násilí se agresor dopouštěl „jen“ na partnerovi. S tímto postupem se neztotožňuji. Mám za to, že je potřeba se důsledně zabývat dopady tohoto jednání na děti a možností řešit tyto situace za pomocí odpovídajících opatření.

Analýza rozsudků krajských soudů ČR, část II.: Liší se tresty deviantních a nedeviantních pachatelů znásilnění dětí? Jak se deviantní pachatelé ke svému činu v rámci trestního řízení stavěli?

Analýza rozsudků krajských soudů ČR, část II.: Liší se tresty deviantních a nedeviantních pachatelů znásilnění dětí? Jak se deviantní pachatelé ke svému činu v rámci trestního řízení stavěli?

Kontroverze skrz naskrz ohledně mírných trestů ukládaných za znásilnění je v posledních několika letech velkým společenským fenoménem. „Jednou trest a podruhé za podobný skutek podmínka,“ se můžeme doslýchat z médií. Jak je na tom rozhodovací praxe ve skutečnosti, a jak se deviantní pachatelé ke svému protiprávnímu jednání stavěli?

Rozhovor: Pět otázek pro Jiřího Muláka

Rozhovor: Pět otázek pro Jiřího Muláka

Jiří Mulák je advokát, společník Advokátní kanceláře Forejtová Pelc Partners s.r.o. a vysokoškolský pedagog působící na katedře trestního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Je také vítězem celojustiční soutěže Právník roku 2018 v kategorii Talent roku. V dnešním rozhovoru vám prozradíme mimo jiné téma příspěvku, se kterým vystoupí na letošním Kongresu Právní prostor.

Analýza rozsudků krajských soudů ČR, část I.: Kdo jsou nejčastějšími pachateli znásilnění dětí mladších patnácti let? Léčit nebo trestat?

Analýza rozsudků krajských soudů ČR, část I.: Kdo jsou nejčastějšími pachateli znásilnění dětí mladších patnácti let? Léčit nebo trestat?

Znásilnění je nepochybně velmi závažnou problematikou naší společnosti, která vyvolává obrovský rozruch o to víc, pokud je obětí tohoto trestného činu osoba mladší patnácti let (dále jen “dítě”).

Vztah svobody projevu a presumpce neviny v judikatuře českých soudů

Vztah svobody projevu a presumpce neviny v judikatuře českých soudů

Jedním z nejváženějších lidských práv zaručovaných v demokratických právních státech založených na úctě k jednotlivci je svoboda projevu. Česká republika v tomto ohledu není výjimkou – jak vyplývá z čl. 17 odst. 2 Listiny základních práv a svobod (dále jen „LZPS“) jako součásti ústavního pořádku, každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu.

Úvaha trestního senátu o vývoji trhu s ojetými automobily

Úvaha trestního senátu o vývoji trhu s ojetými automobily

Častokrát se vedou v justici i v akademické obci debaty o vhodnosti i rizicích užší specializace soudců. Příznivci myšlenky specializace argumentují tím, že hlubší vhled do konkrétní problematiky přinese rychlejší a přesvědčivější rozhodnutí, odpůrci pak namítají, že úzkým výsekem právních a mezilidských vztahů soudce ztrácí potřebný nadhled a širší vnímání společenských problémů. Aniž bych měl ambici tímto článkem onu věčnou debatu posunout dále, předložím vám zajímavé odůvodnění rozhodnutí, dokládající snahu soudu pochopit, analyzovat a v tržním prostředí také předvídat vývoj ceny spotřebního zboží, v konkrétním případě automobilu.