Trestní právo

Odborné články zaměřené na trestní právo, trestní právo procesní a trestní právo hmotné. Přinášejí přehled o základních otázkách trestního práva zpracovaný předními odborníky v dané oblasti.

Dítě jako svědek domácího násilí – část 2: Role OSPOD při ochraně dětí

Dítě jako svědek domácího násilí – část 2: Role OSPOD při ochraně dětí

Tento text přímo navazuje na článek Dítě jako svědek domácího násilí – část 1. a pokračuje v posouzení domácího násilí a jeho následků v rodinách, kde násilí probíhá mezi dospělými osobami a není přímo zaměřeno vůči dětem. Konkrétně se v následujícím textu věnuji úvaze nad vhodnými nástroji dle zákona o sociálněprávní ochraně dětí a rolí OSPOD v těchto případech.

Nejvyšší soud USA a obrat v otázce posuzování výhružných projevů v trestním řízení

Nejvyšší soud USA a obrat v otázce posuzování výhružných projevů v trestním řízení

Federální Nejvyšší soud Spojených států vynesl na konci června několik velmi důležitých verdiktů, které vyvolaly v americké společnosti značné kontroverze. Ve světle trojice rozhodnutí Biden v. Nebraska (anulování studentského dluhu), SFA v. Harvard (tzv. affirmative action/"pozitivní diskriminace") a 303 Creative LLC v. Elenis (otázka výhrady svědomí) však bylo poněkud upozaděno jedno další podstatné rozhodnutí, konkrétně Counterman v. Colorado.

Dopad zákona o ochraně oznamovatelů na AML povinné osoby

Dopad zákona o ochraně oznamovatelů na AML povinné osoby

Od projednání vládního návrhu zákona o ochraně oznamovatelů v Parlamentu České republiky (dále jen „Zákon o ochraně oznamovatelů”) byla na téma tzv. whistleblowingu napsána řada odborných článků. Souběžně se Zákonem o ochraně oznamovatelů byl však schválen i zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím Zákona o ochraně oznamovatelů.

Lukáš Machů
Střelba na hranicích a výsledky trestního stíhání čelních komunistů v České republice a Německu
Lhůtu pro rozhodnutí v kauze Čapí hnízdo asi nebude možné dodržet

Střelba na hranicích a výsledky trestního stíhání čelních komunistů v České republice a Německu

Obvodní soud pro Prahu 1 začal projednávat obžalobu proti bývalému ministru vnitra Vratislavu Vajnarovi, který se má zodpovídat za zásahy pohraničníků na střežené československé státní hranici. Dříve už státní zástupce zastavil trestní stíhání Milouše Jakeše, Lubomíra Štrougala a dalších obviněných komunistických pohlavárů.

Tomáš Syrový