Občanské právo

Aktuální články zaměřené na občanské právo, občanský zákoník a civilistiku. Přinášejí přehled o základních otázkách občanského práva zpracovaný renomovanými odborníky na danou problematiku.

Aktuální soudní praxe odčiňování nemajetkové újmy se zaměřením na oblast zdravotnického práva
Lékař, zdravotnické právo

Aktuální soudní praxe odčiňování nemajetkové újmy se zaměřením na oblast zdravotnického práva

Příspěvek se zaměřuje na aktuální soudní praxi odčiňování nemajetkové újmy, a to předně z oblasti zdravotnického práva. Cílem je nastínit recentní soudní praxi Nejvyššího a Ústavního soudu k této problematice, zhodnotit ji a případně i kriticky komentovat.