Správní právo

Přinášíme komentáře k nejnovějším rozhodnutím ze všech oblastí práva (nevyjímaje právo ústavní, trestní a občanské) nejen pro zástupce právnických profesí.

Nejvyšší správní soud dal za pravdu Kladnu: kraj je povinen zajistit veřejnou dopravu v regionu

Nejvyšší správní soud dal za pravdu Kladnu: kraj je povinen zajistit veřejnou dopravu v regionu

Ostře sledovaný spor mezi Středočeským krajem a městem Kladno o zajištění a financování veřejné dopravy dospěl až k rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 31. května 2023, č.j. 6 As 285/2022–83, ve kterém uspělo město Kladno. Rozsudek lze považovat za přelomový, neboť dosud se ani správní soudnictví, ani odborná literatura příliš nevěnovaly materii zajišťování dopravní obslužnosti a kompetencím územně samosprávných celků při jejím zajišťování.

Kolektiv autorů