Snížení limitů pro určení nadlimitní veřejné zakázky

K 1. 1. 2024 dochází ke změnám limitů sloužícím k určení nadlimitní veřejné zakázky. Národní limity pro veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky a služby (2 000 000 Kč) a stavební práce (6 000 000 Kč) zůstávají nadále beze změny dle aktuální zákonné úpravy.

Chrenek, Toman, Kotrba advokátní kancelář spol. s r.o.
Foto: Shutterstock

Ministerstvo pro místní rozvoj připravuje navazující novelizaci nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále „nařízení vlády“). Tento návrh novelizace nařízení vlády má tedy za cíl zajištění souladu právního řádu ČR s evropskými předpisy, které stanoví výši finančních limitů, částek pro zadávání veřejných zakázek a jejich vyjádření v českých korunách. Tyto finanční limity a částky jsou přepočítávány každé dva roky. Výpočet[1] provádí Evropská komise a zároveň určuje výši limitů v národních měnách členských států, jejichž měnou není euro.

Ve srovnání s aktuální úpravou tak dojde v letech 2024 a 2025 ke snížení finančních limitů. Výsledkem je, že některé veřejné zakázky, které letos (s ohledem na jejich předpokládanou hodnotu) považujeme za podlimitní, mohou být v následujících dvou letech považovány již za nadlimitní. S ohledem na větší administrativní náročnost zadávání nadlimitních veřejných zakázek lze předpokládat, že tato změna většinu zadavatelů nepotěší. To samé lze očekávat i u některých dodavatelů, jejichž účast v zadávacím řízení, v rámci kterého je zadávána nadlimitní veřejná zakázka, je finančně a časově náročnější. Útěchou není ani skutečnost, že na evropské úrovni došlo ve skutečnosti ke zvýšení těchto finančních limitů. Avšak současná síla české koruny zapříčinila faktické snížení limitů, v důsledku čehož dochází k avizovanému zpřísnění právní úpravy.

Níže v tabulce uvádíme přehled změn finančních limitů[2]:

2022 - 2023

2024 - 2025

Popis

3 653 000

3 494 000

dodávky a služby u veřejného zadavatele na celostátní úrovni (směrnicemi označované za ústřední orgány státní správy)

5 610 000

5 401 000

dodávky a služby u veřejného zadavatele na nižší úrovni (územní samosprávné celky a jejich příspěvkové organizace a další osoby)

140 448 000

135 348 000

stavební práce, koncese

11 247 000

10 826 000

dodávky a služby u sektoru a obrany nebo bezpečnosti

2 087 000

1 955 000

vyčlenění části u dodávek a služeb

26 096 000

24 440 000

vyčlenění části u stavebních prací

19 572 000

18 330 000

zvláštní služby[3] u klasických

26 096 000

24 440 000

zvláštní služby[4] u sektoru

 


[1] Výpočet je prováděn na základě Dohody o vládních zakázkách, jejíž stranou je EU (dále „Dohoda“). Dohoda se vztahuje jen na veřejné zakázky od určité finanční výše. V Dohodě jsou tyto výše vyjádřeny ve zvláštních právech čerpání, což je měnová a účetní jednotka užívaná v rámci Mezinárodního měnového fondu. Evropskou komisí je tak každé dva roky kalkulován aktuální ekvivalent limitů vyplývajících z Dohody.

[2] Částky jsou uváděny v Kč bez DPH

[3] Tzv. sociální a jiné zvláštní služby dle přílohy č. 4 ZZVZ

[4] Dtto

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články