Správní právo

Odborné články z oblasti práva správního a souvisejících vztahů s veřejnou správou. Přinášejí přehled o základních otázkách správního práva zpracovaný předními odborníky v dané oblasti.

Navrhované změny v systému českého veřejného zdravotního pojištění
Pracovnělékařské prohlídky – výstupní a následná

Navrhované změny v systému českého veřejného zdravotního pojištění

S cílem řešit rostoucí náklady na zdravotní péči i další aktuální potřeby v oblasti veřejné zdravotní péče představilo Ministerstvo zdravotnictví ČR dne 12. dubna 2024 návrh novely zákona o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, který má nabýt účinnosti 1. ledna 2026.

Kolektiv autorů
Povinnosti podnikatelů při zasílání obchodních sdělení zákazníkům - část II.
Změna pravidel pro e-shopy

Povinnosti podnikatelů při zasílání obchodních sdělení zákazníkům - část II.

Autorka v tomto článku podává ucelený pohled na problematiku zasílání obchodních sdělení, a to jak z pohledu předpisů upravujících služby poskytované elektronickými prostředky, tak z pohledu ochrany osobních údajů zákazníků; upozorňuje na některé sporné výklady v této oblasti a snaží se nalézt odpovědi na dosud neřešené otázky.

Povinnosti podnikatelů při zasílání obchodních sdělení zákazníkům - část I.
Změna pravidel pro e-shopy

Povinnosti podnikatelů při zasílání obchodních sdělení zákazníkům - část I.

Autorka v tomto článku podává ucelený pohled na problematiku zasílání obchodních sdělení, a to jak z pohledu předpisů upravujících služby poskytované elektronickými prostředky, tak z pohledu ochrany osobních údajů zákazníků; upozorňuje na některé sporné výklady v této oblasti a snaží se nalézt odpovědi na dosud neřešené otázky.

Neurotechnologie a jejich užití ve zdravotnickém právu
Neuroprávo

Neurotechnologie a jejich užití ve zdravotnickém právu

Neurověda se v posledních letech stále více prosazuje i do práva a to do takové míry, že se v zahraničí objevil název pro nový obor označovaný jako neuroprávo (neurolaw). Tato oblast práva využívá interdisciplinární přístup k různým odvětvím práva, přičemž se zaměřuje na lidské jednání ve světle nových poznatků v oblasti neurověd. V českém prostředí je ovšem neuroprávo opomíjeno a to přesto, že diskuze, které v této oblasti probíhají, se zdají pro některé oblasti práva přímo kruciální.

Kolektiv autorů