Vyšlo ve Sbírce zákonů

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Novela zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
Zdravotní znevýhodnění, příspěvek na péči

Novela zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením

Dnem 1. 12. 2022 (s výjimkou dvou ze svých ustanovení) své účinnosti nabyl zákon, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Ve Sbírce zákonů byl publikován pod č. 358/2022 Sb.

Novela energetického zákona

Novela energetického zákona

Dnem 1. 12. 2022 své účinnosti nabyl zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů. Ve Sbírce zákonů byl publikován pod č. 365/2022 Sb.

Novela nařízení o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh

Novela nařízení o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh

Dnem 1. 12. 2022 své účinnosti nabývá nařízení vlády č. 350/2022 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 117/2016 Sb., o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh.

Novela vyhlášky stanovící okruh cizinců, kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území ČR pouze na základě uděleného letištního průjezdního víza

Novela vyhlášky stanovící okruh cizinců, kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území ČR pouze na základě uděleného letištního průjezdního víza

Dnem 21. 11. 2022 své účinnosti nabyla vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 428/2010 Sb., stanovící okruh cizinců, kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě uděleného letištního průjezdního víza, ve znění pozdějších předpisů. Ve Sbírce zákonů byla publikována pod č. 338/2022 Sb.

Novela zákona o léčivech

Novela zákona o léčivech

Dnem 1. 12. 2022 své účinnosti nabývá zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Ve Sbírce zákonů byl publikován pod č. 314/2022 Sb.

Novela vyhlášek o technických prohlídkách vozidel, o technických silničních kontrolách a o registraci vozidel

Novela vyhlášek o technických prohlídkách vozidel, o technických silničních kontrolách a o registraci vozidel

Dnem 15. 11. 2022 své účinnosti nabyla vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 211/2018 Sb., o technických prohlídkách vozidel, ve znění vyhlášky č. 303/2020 Sb., vyhláška č. 82/2012 Sb., o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích (vyhláška o technických silničních kontrolách), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů. Ve Sbírce zákonů byla publikována pod č. 330/2022 Sb.