Vyšlo ve Sbírce zákonů

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Novela vyhlášky o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků
Nemovitosti, bydlení

Novela vyhlášky o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků

Dne 1. 7. 2024 své účinnosti nabyla vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů. Ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv byla publikována pod č. 174/2024 Sb.

Novela zákona o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání zubního lékaře
Lékař, pacient, zdravotní služby.

Novela zákona o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání zubního lékaře

Dnem 1. 7. 2024 své účinnosti nabyl zákon, kterým se mění zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů. Ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv byl publikován pod č. 168/2024 Sb.

Novela zákona o soudnictví ve věcech mládeže
Rozsudek, trest odnětí svobody

Novela zákona o soudnictví ve věcech mládeže

Dnem 1. 7. 2024 své účinnosti nabyl zákon, kterým se mění zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv byl publikován pod č. 165/2024 Sb.

Finanční kompenzace nepřímých nákladů pro odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí nákladů spojených s emisemi skleníkových plynů do cen elektřiny

Finanční kompenzace nepřímých nákladů pro odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí nákladů spojených s emisemi skleníkových plynů do cen elektřiny

Dnem 1. 7. 2024 své účinnosti nabylo nařízení vlády č. 203/2024 Sb. o stanovení výše prostředků státního rozpočtu určených pro poskytnutí finančních kompenzací nepřímých nákladů pro odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí nákladů spojených s emisemi skleníkových plynů do cen elektřiny, za rok 2023.

Novela zákona o investičních společnostech a investičních fondech
Finanční trh

Novela zákona o investičních společnostech a investičních fondech

Dnem 1. 7. 2024 své účinnosti nabyl, ovšem s výjimkou celé řady ze svých ustanovení, zákon, kterým se mění zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv byl publikován pod č. 163/2024 Sb.

Novela zákona o státním zastupitelství

Novela zákona o státním zastupitelství

Dnem 1. 7. 2024 své účinnosti nabyl, ovšem s výjimkou některých ze svých ustanovení, zákon, kterým se mění zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, ve znění pozdějších předpisů. Ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv byl publikován pod č. 83/2024 Sb.

Vyhláška o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých a dětských skupin
Učitelka, pedagogický pracovník

Vyhláška o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých a dětských skupin

Dne 1. 7. 2024 své účinnosti nabývá vyhláška o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých a dětských skupin. Ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv byla publikována pod č. 160/2024 Sb.

Novela vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou

Novela vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou

Dne 1. 7. 2024 své účinnosti nabývá vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 6/2024 Sb., kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 490/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů. Ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv byla publikována pod č. 156/2024 Sb.