Vyšlo ve Sbírce zákonů

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Novela vyhlášky o léčivých přípravcích s obsahem konopí pro léčebné použití
Trestné množství omamných látek

Novela vyhlášky o léčivých přípravcích s obsahem konopí pro léčebné použití

Dnem 10. 8. 2022 své účinnosti nabyla vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 236/2015 Sb., o stanovení podmínek pro předepisování, přípravu, distribuci, výdej a používání individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití, ve znění vyhlášky č. 307/2020 Sb. Ve Sbírce zákonů byla publikována pod č. 219/2022 Sb.

Novela vyhlášky o bližší úpravě některých pravidel zákona o investičních společnostech a investičních fondech
Finanční trh

Novela vyhlášky o bližší úpravě některých pravidel zákona o investičních společnostech a investičních fondech

Dnem 1. 8. 2022 své účinnosti nabyla vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 244/2013 Sb., o bližší úpravě některých pravidel zákona o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění vyhlášky č. 52/2016 Sb. Ve Sbírce zákonů byla publikována pod č. 184/2022 Sb.

Novela vyhlášky o stanovení odborných kritérií a dalších náležitostí pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče

Novela vyhlášky o stanovení odborných kritérií a dalších náležitostí pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče

Dnem 28. 7. 2022 své účinnosti nabyla vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 2/2015 Sb., o stanovení odborných kritérií a dalších náležitostí pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče. Ve Sbírce zákonů byla publikována pod č. 211/2022 Sb.

Novela vyhlášky o stanovení seznamu látek, které lze použít pro přípravu léčivých přípravků

Novela vyhlášky o stanovení seznamu látek, které lze použít pro přípravu léčivých přípravků

Dnem 1. 7. 2022 své účinnosti nabyla vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 85/2008 Sb., o stanovení seznamu léčivých látek a pomocných látek, které lze použít pro přípravu léčivých přípravků, ve znění vyhlášky č. 270/2013 Sb. Ve Sbírce zákonů byla publikována pod č. 168/2022 Sb.