Vyšlo ve Sbírce zákonů

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Vyhláška vymezující činnosti vykonávané členy posádky plavidla

Vyhláška vymezující činnosti vykonávané členy posádky plavidla

Dnem 1. 3. 2023 své účinnosti nabyla vyhláška, kterou se vymezují činnosti vykonávané členy posádky plavidla a stanoví podrobnosti týkající se ověřování odborné způsobilosti osob k vedení plavidel, jejich obsluze a k výkonu dalších činností ve vnitrozemské plavbě. Ve Sbírce zákonů byla publikována pod č. 48/2023 Sb.

Novela prováděcí vyhlášky k zákonu o zahraničním obchodu s vojenským materiálem

Novela prováděcí vyhlášky k zákonu o zahraničním obchodu s vojenským materiálem

Dnem 1. 3. 2023 své účinnosti nabyla vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů. Ve Sbírce zákonů byla publikována pod č. 46/2023 Sb.

Novela nařízení o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

Novela nařízení o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

Dnem 1. 3. 2023 své účinnosti nabylo nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů. Ve Sbírce zákonů bylo publikováno pod č. 45/2023 Sb.

Novela nařízení o stanovení některých pyrotechnických výrobků a podmínek, za nichž lze uskutečnit jejich dovoz

Novela nařízení o stanovení některých pyrotechnických výrobků a podmínek, za nichž lze uskutečnit jejich dovoz

Dnem 1. 3. 2023 své účinnosti nabylo nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 178/2011 Sb., o stanovení některých pyrotechnických výrobků, podmínek, za nichž lze uskutečnit jejich dovoz, a vzoru žádosti o udělení povolení, ve znění nařízení vlády č. 207/2015 Sb. Ve Sbírce zákonů bylo publikováno pod č. 32/2023 Sb.

Prováděcí nařízení k zákonu provádějícímu režim ES pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití
Zvláštní režimy v oblasti zahraničního obchodu

Prováděcí nařízení k zákonu provádějícímu režim ES pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití

Dnem 1. 3. 2023 své účinnosti nabylo nařízení vlády, kterým se provádějí některá ustanovení zákona č. 594/2004 Sb., jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití, ve znění pozdějších předpisů. Ve Sbírce zákonů bylo publikováno pod č. 30/2023 Sb.

Novela zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
Řidič, doprava

Novela zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

Dnem 1. 3. 2023 své účinnosti nabyl (ovšem s celou řadou výjimek) zákon, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Ve Sbírce zákonů byl publikován pod č. 432/2022 Sb.

Novela prováděcí vyhlášky k zákonu o pojišťování a financování vývozu se státní podporou

Novela prováděcí vyhlášky k zákonu o pojišťování a financování vývozu se státní podporou

Dnem 25. 2. 2023 své účinnosti nabyla vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 278/1998 Sb., k provedení zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 60/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Ve Sbírce zákonů byla publikována pod č. 42/2023 Sb.

Nařízení o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorovém formuláři pro odstoupení od těchto smluv
Elektronické obchodování, změna DPH

Nařízení o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorovém formuláři pro odstoupení od těchto smluv

Dnem 18. 2. 2023 své účinnosti nabylo nařízení vlády o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorovém formuláři pro odstoupení od těchto smluv. Ve Sbírce zákonů bylo publikováno pod č. 29/2023 Sb.