Vyšlo ve Sbírce zákonů

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Novela nařízení o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům

Novela nařízení o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům

Dne 1. 5. 2022 své účinnosti nabylo nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů. Ve Sbírce zákonů bylo publikováno pod č. 102/2022 Sb.

Vyhláška k provedení některých ustanovení zákona o zdravotnických prostředcích týkajících se elektronických poukazů
Elektronizace zdravotnictví

Vyhláška k provedení některých ustanovení zákona o zdravotnických prostředcích týkajících se elektronických poukazů

Dne 1. 5. 2022 své účinnosti nabyla vyhláška k provedení některých ustanovení zákona o zdravotnických prostředcích týkajících se elektronických poukazů. Ta byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 97/2022 Sb.

Novela zákona o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu
Kalendář

Novela zákona o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu

Dne 1. 5. 2022 své účinnosti nabyl zákon, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů. Ve Sbírce zákonů byl publikován pod č. 92/2022 Sb.

Novela zákona měnícího některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci
Datové schránky občanů

Novela zákona měnícího některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci

Dne 26. 4. 2022 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 89/2022 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 261/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci, ve znění zákona č. 270/2021 Sb.