Vyšlo ve Sbírce zákonů

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Novela zákona o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech

Novela zákona o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech

Dnem 23. 3. 2023 své účinnosti nabyl zákon, kterým se mění zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech, ve znění pozdějších předpisů. Ve Sbírce zákonů byl publikován pod č. 60/2023 Sb.

Vyhláška vymezující činnosti vykonávané členy posádky plavidla

Vyhláška vymezující činnosti vykonávané členy posádky plavidla

Dnem 1. 3. 2023 své účinnosti nabyla vyhláška, kterou se vymezují činnosti vykonávané členy posádky plavidla a stanoví podrobnosti týkající se ověřování odborné způsobilosti osob k vedení plavidel, jejich obsluze a k výkonu dalších činností ve vnitrozemské plavbě. Ve Sbírce zákonů byla publikována pod č. 48/2023 Sb.

Novela prováděcí vyhlášky k zákonu o zahraničním obchodu s vojenským materiálem

Novela prováděcí vyhlášky k zákonu o zahraničním obchodu s vojenským materiálem

Dnem 1. 3. 2023 své účinnosti nabyla vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů. Ve Sbírce zákonů byla publikována pod č. 46/2023 Sb.

Novela nařízení o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

Novela nařízení o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

Dnem 1. 3. 2023 své účinnosti nabylo nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů. Ve Sbírce zákonů bylo publikováno pod č. 45/2023 Sb.

Novela nařízení o stanovení některých pyrotechnických výrobků a podmínek, za nichž lze uskutečnit jejich dovoz

Novela nařízení o stanovení některých pyrotechnických výrobků a podmínek, za nichž lze uskutečnit jejich dovoz

Dnem 1. 3. 2023 své účinnosti nabylo nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 178/2011 Sb., o stanovení některých pyrotechnických výrobků, podmínek, za nichž lze uskutečnit jejich dovoz, a vzoru žádosti o udělení povolení, ve znění nařízení vlády č. 207/2015 Sb. Ve Sbírce zákonů bylo publikováno pod č. 32/2023 Sb.