Vyšlo ve Sbírce zákonů

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Novela vyhlášky o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem

Novela vyhlášky o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem

Dnem 1. 3. 2024 své účinnosti nabývá vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 480/2020 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem, ve znění pozdějších předpisů. Ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv byla publikována pod č. 35/2024 Sb.

Novela zákona o účastnících odboje a odporu proti komunismu

Novela zákona o účastnících odboje a odporu proti komunismu

Dnem 1. 3. 2024 své účinnosti nabývá zákon, kterým se mění zákon č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv byl publikován pod č. 28/2024 Sb.

Novela vyhlášky, jíž se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákona

Novela vyhlášky, jíž se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákona

Dnem 1. 2. 2024 své účinnosti nabyla vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 2/2006 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákona, ve znění pozdějších předpisů. Ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv byla publikována pod č. 14/2024 Sb.

Novela nařízení o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních
Lékař, medicína, zdravotnictví, výzkum.

Novela nařízení o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

Dnem 1. 2. 2024 své účinnosti nabylo nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů. Ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv bylo publikováno pod č. 10/2024 Sb.

Výpočet minimálního limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při poskytování mobilní aplikace pro prokazování
digitalizace vláda

Výpočet minimálního limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při poskytování mobilní aplikace pro prokazování

Dnem 1. 2. 2024 své účinnosti nabyla vyhláška o pravidlech pro výpočet minimálního limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při poskytování mobilní aplikace pro prokazování. Ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv byla publikována pod č. 8/2024 Sb.

Novela vyhlášky o pracovnělékařských službách
Lékař, pacient, zdravotní služby.

Novela vyhlášky o pracovnělékařských službách

Dnem 31. 1. 2024 své účinnosti nabyla vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče), ve znění pozdějších předpisů. Ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv byla publikována pod č. 11/2024 Sb.

Novela nařízení o formátu a vzoru formulářového podání pro odvod z nadměrných příjmů

Novela nařízení o formátu a vzoru formulářového podání pro odvod z nadměrných příjmů

Dnem 3. 2. 2023 své účinnosti nabylo nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 36/2023 Sb., o formátu a vzoru formulářového podání pro odvod z nadměrných příjmů. Ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv bylo publikováno pod č. 18/2024 Sb.