Vyšlo ve Sbírce zákonů

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Novela vyhlášky o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení rozpočtů

Novela vyhlášky o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení rozpočtů

Dnem 1. 1. 2024 své účinnosti nabývá vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků a rozpočtů dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů. Ve Sbírce zákonů byla publikována pod č. 333/2023 Sb.

Novela nařízení o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic na revitalizaci brownfieldů

Novela nařízení o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic na revitalizaci brownfieldů

Dnem 22. 11. 2023 své účinnosti nabývá nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 2/2023 Sb., o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic na revitalizaci území se starou stavební zátěží (brownfieldů) financovanou z Nástroje pro oživení a odolnost. Ve Sbírce zákonů bylo publikováno pod č. 332/2023 Sb.

Novela vyhlášky o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek

Novela vyhlášky o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek

Dnem 1. 1. 2024 své účinnosti nabývá vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek, ve znění pozdějších předpisů. Ve Sbírce zákonů byla publikována pod č. 318/2023 Sb.

Novela vyhlášky o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu

Novela vyhlášky o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu

Dnem 1. 1. 2024 své účinnosti nabývá vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů. Ve Sbírce zákonů byla publikována pod č. 317/2023 Sb.