Mezinárodní a evropské právo

Unikátní pohled renomovaných odborníků na problematiku evropského práva a také oblast práva mezinárodního. Články kladou důraz na souvislosti mezinárodního práva a českého právního řádu.

Elektronické prodloužení dočasné ochrany ukrajinských uprchlíků v ČR do konce března 2023
Ukrajina

Elektronické prodloužení dočasné ochrany ukrajinských uprchlíků v ČR do konce března 2023

Vzhledem k přetrvávající situaci na Ukrajině, prodloužila Evropská rada v říjnu 2022 na návrh Evropské komise platnost rozhodnutí č. 2022/382 o zavedení dočasné ochrany ukrajinských uprchlíků o jeden rok. V návaznosti na to prodloužila poskytování dočasné ochrany o jeden rok, tedy do 31. března 2024, také celá řada dalších evropských států, mezi nimi i Česká republika.

Anonymizace článků ve světle vyvažování práva na svobodu projevu a práva být zapomenut

Anonymizace článků ve světle vyvažování práva na svobodu projevu a práva být zapomenut

Recentně se v praxi setkáváme čím dál častěji s požadavky klientů, aby jejich prohřešky z minulosti byly v on-line prostředí zapomenuty. To znamená, že žádají buď odstranění, anebo anonymizaci článku, který se týká jejich osoby a zpravidla ji vykresluje v negativním světle. Z naší praxe můžeme konstatovat, že české mediální domy jednají v souladu s judikaturou, zejména s níže rozebraným rozhodnutím a vycházejí požadavkům k anonymizaci vstříc.

Kolektiv autorů
Uznání a výkon cizích rozhodčích nálezů v českém právním prostředí ve světle novelizované právní úpravy a recentní rozhodovací praxe
soud nejvyšší soud polsko

Uznání a výkon cizích rozhodčích nálezů v českém právním prostředí ve světle novelizované právní úpravy a recentní rozhodovací praxe

Cílem článku je představit českou právní úpravu a rozhodovací praxi týkající se procesu uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů, na které dopadá Úmluva o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů.

Soudní dvůr EU rozhodl, že evidence o skutečných majitelích nemá být přístupná veřejnosti

Soudní dvůr EU rozhodl, že evidence o skutečných majitelích nemá být přístupná veřejnosti

Vloni v listopadu se Soudní dvůr EU (SDEU) vyjádřil k otázce přístupnosti údajů v evidenci skutečných majitelů právnických osob. Frank Bold Advokáti přináší článek o tom, jak rozsudek dopadá na právní úpravu a jak ovlivní povinnosti subjektů zveřejňovat údaje o skutečných majitelích.

Výluka soudního přezkumu neudělení dočasné ochrany ve světle judikatury tuzemských správních soudů
Změny v sociální podpoře rodin

Výluka soudního přezkumu neudělení dočasné ochrany ve světle judikatury tuzemských správních soudů

Dočasná ochrana vstupuje (nejen) v České republice do druhého roku svého života. I nadále proto platí, že co mnozí označovali jako instrument a institut Společného evropského azylového systému, který je předem odsouzen k marginálnímu postavení, bude i pro příští rok udávat „trend“ migrační politiky v České republice i dalších členských státech Evropské unie.

Kolektiv autorů