Mezinárodní a evropské právo

Unikátní pohled renomovaných odborníků na problematiku evropského práva a také oblast práva mezinárodního. Články kladou důraz na souvislosti mezinárodního práva a českého právního řádu.

Německé rodinné právo II – vypořádání (nejen) důchodového pojištění mezi manžely
Německo, paragraf.

Německé rodinné právo II – vypořádání (nejen) důchodového pojištění mezi manžely

V druhém díle naší série článků o německém rodinném právu se zaměříme na tzv. Versorgungsausgleich („VA“). Německé právo zná jistou míru solidarity v rámci zákonného důchodového pojištění, úrazového či životního pojištění či podnikového penzijního připojištění, která se naplno projevuje až po rozvodu manželství.

Přerušení výkonu trestu či poskytnutí eskorty pro naléhavé rodinné důvody jako součást práva na respektování soukromého a rodinného života osob omezených na svobodě

Přerušení výkonu trestu či poskytnutí eskorty pro naléhavé rodinné důvody jako součást práva na respektování soukromého a rodinného života osob omezených na svobodě

Příspěvek se věnuje problematice uplatňování práva na respektování soukromého a rodinného života osobami omezenými na osobní svobodě z důvodu výkonu vazby či výkonu trestu odnětí svobody ve formě možnosti dočasně opustit, za doprovodu eskorty či samostatně, prostor věznice pro naléhavé rodinné důvody.

Přeshraniční vymáhání soudem přiznané pohledávky v rámci EU

Přeshraniční vymáhání soudem přiznané pohledávky v rámci EU

Členství v Evropské unii s sebou nese nesporně řadu výhod. Zařazení členských států do jednotného trhu vede v řadě oblastí k usnadnění života občanům členských států. Na druhou stranu volný pohyb zboží, služeb, kapitálu a osob přináší i některá praktická úskalí plynoucí z ne zcela harmonizovaných právních řádů členských států v některých oblastech.

Preventivní restrukturalizace z pohledu věřitele – část II.
Změny v zákoně o svobodném přístupu k informacím

Preventivní restrukturalizace z pohledu věřitele – část II.

Preventivní restrukturalizace jako nový právní institut vyvolává u věřitelů celou řadu otázek, z nichž některé rozebírá tento článek. Používám-li v tomto článku termín restrukturalizace, míním tím preventivní restrukturalizaci dle zákona č. 284/2023 Sb., o preventivní restrukturalizaci (dále „ZPR“).

Ochrana práva k obchodnímu jménu ve světle článku 8 Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví

Ochrana práva k obchodnímu jménu ve světle článku 8 Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví

Článek se věnuje otázce interpretace čl. 8 Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví, jenž ukládá státům povinnost chránit práva k obchodním jménům na svém území bez nutnosti přihlašování nebo zapisování těchto označení, a otázkami souvisejícími s touto problematikou.

Společenství dědiců a evr. dědická osvědčení (EDO): nové aplikační problémy evr. nařízení o dědictví
Svěřenský fond, rodinný majetek

Společenství dědiců a evr. dědická osvědčení (EDO): nové aplikační problémy evr. nařízení o dědictví

S aplikací evropského nařízení o dědictví (EU č. 650/2012) jsou stále nové problémy. Nově na českých katastrálních úřadech vyvstala otázka, zda musejí EDO uplatňovat všichni dědicové ze společenství dědiců, nebo zda tak mohou činit jen někteří.