Ústavní právo

Přinášíme komentáře k nejnovějším rozhodnutím ze všech oblastí práva (nevyjímaje právo ústavní, trestní a občanské) nejen pro zástupce právnických profesí.

Ústavní soud odmítl dvě stížnosti proti usnesením vlády o vyhlášení nouzového stavu a o přijetí krizového opatření

Ústavní soud odmítl dvě stížnosti proti usnesením vlády o vyhlášení nouzového stavu a o přijetí krizového opatření

Ústavní soud odmítnul ústavní stížnosti proti vyhlášení nouzového stavu a proti krizovým opatřením vlády s tím, že jde o právní předpisy sui generis, a tudíž se u nich, stejně jako u jiných právních předpisů, mohou fyzické osoby domáhat zrušení pouze v případě, že byly na ně aplikovány a touto aplik

Otázka navržená pro referendum o bytech v Milovicích je v souladu se zákonem

Otázka navržená pro referendum o bytech v Milovicích je v souladu se zákonem

„Souhlasíte s tím, aby byty v Milovicích ve vlastnictví města Lysá nad Labem zůstaly i nadále majetkem města a nebyly prodány?“ Tak zní otázka, kterou navrhl Přípravný výbor pro konání místního referenda v obci Lysá nad Labem. Referendum se má konat společně s volbami do zastupitelstev krajů ve dnec

Právo na zákonného soudce a řádné odůvodnění rozhodnutí o změně senátu

Právo na zákonného soudce a řádné odůvodnění rozhodnutí o změně senátu

I. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Vladimír Sládeček) částečně vyhověl ústavní stížnosti a zrušil výrok II. usnesení Městského soudu v Praze, neboť jím bylo porušeno právo stěžovatele na spravedlivý proces a právo na zákonného soudce podle čl. 36 odst. 1 a čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Ve zbývající části ústavní stížnost odmítl jako zjevně neopodstatněnou.

Ústavní soud
Ústavní soud zrušil další část přechodného ustanovení zákona o odpovědnosti za přestupky

Ústavní soud zrušil další část přechodného ustanovení zákona o odpovědnosti za přestupky

Plénum Ústavního soudu (soudce zpravodaj Jan Filip) vyhovělo návrhu Krajského soudu v Praze a zrušilo ke dni vyhlášení tohoto nálezu ve Sbírce zákonů § 112 odst. 2 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění nálezu Ústavního soudu ze dne 4. února 2020 sp. zn. Pl. ÚS 15/19 vyhlášeného pod č. 54/2020 Sb.

Ústavní soud

Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu