Obchodní právo

Aktuální články zaměřené na obchodní právo, majetkoprávní postavení podnikatelů a související legislativu. Přinášejí přehled o otázkách obchodního práva od renomovaných odborníků.

Vliv Cimrmanovy teorie externismu na současnou rozhodovací praxi Soudního dvora EU
Rozlišovací způsobilost ochranných známek

Vliv Cimrmanovy teorie externismu na současnou rozhodovací praxi Soudního dvora EU

Myslím, že v České republice bychom těžko hledali někoho, kdo by neznal českého velikána Járu Cimrmana. Za svého života se tento dramatik, básník, cestovatel, hudebník a filozof uznání nedočkal. Jako obdivovatelka mistrova génia mám velkou radost, že Cimrmanův odkaz má nyní pozitivní vliv na rozhodovací praxi Soudního dvora EU – minimálně co se týče sporů z oblasti duševního vlastnictví. Jak?

Akceptace hotovosti obchodníky – povinnost, nebo volba?
Peníze, finance, peněžitá pomoc

Akceptace hotovosti obchodníky – povinnost, nebo volba?

S rozšířením moderních technologií se bezhotovostní platby stávají neoddělitelnou součástí našich životů nejen při nákupech na internetu, ale také v kamenných obchodech. Bezhotovostní způsob úhrady je mnohdy preferován i samotnými obchodníky a stále častěji se tak setkáváme se situacemi, kdy je hotovost odmítána a zákazníci nemají jinou možnost, než v daném zařízení zaplatit bezhotovostně. Jak se na tyto situace dívá zákon? A hrozí za neakceptování hotovosti postih?

Kolektiv autorů
Povinnosti vyplývající ze zákona č. 253/2008 Sb. (AML zákon) stran školení zaměstnanců či spolupracujících osob

Povinnosti vyplývající ze zákona č. 253/2008 Sb. (AML zákon) stran školení zaměstnanců či spolupracujících osob

Článek má za cíl seznámit veřejnost s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu ve vztahu ke školení zaměstnanců či spolupracujících osob se zacílením na realitní zprostředkovatele s formou právní subjektivity jakožto fyzická osoba či právnická osoba podnikající na území České republiky.

Jan Malý, MRE
Právní nástrahy e-commerce a jak se jim vyhnout
Změna pravidel pro e-shopy

Právní nástrahy e-commerce a jak se jim vyhnout

Pokud jste se rozhodli podnikat v e-commerce, stojíte před mnoha právními nástrahami, které je nutné pečlivě ohlídat. Legislativa, jíž se provozovatelé e-shopů musí řídit, zahrnuje například všeobecné obchodní podmínky, reklamační řád, GDPR, autorská práva k fotkám produktů, nastavení lišty cookies, smlouvy s dodavateli a obchodními partnery a mnoho dalších. Ať už plánujete provozovat malý e-shop nebo velký internetový obchod, je důležité znát všechny právní aspekty spojené s e-commerce.

Povinnosti realitního zprostředkovatele ve vztahu k AML zákonu (třetí část)
Praní špinavých peněz

Povinnosti realitního zprostředkovatele ve vztahu k AML zákonu (třetí část)

Dne 1. 5. 2024 vstoupila v účinnost novela zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, publikovaná ve Sbírce zákonů pod číslem 107/2024 Sb. Jedná se již o několikátou novelu AML zákona, která rozšiřuje okruh povinných osob, rozsah zjišťovaných identifikačních údajů, upravuje výši sankcí a zaobírá se také dalšími aspekty původního právního předpisu.

Jan Malý, MRE
Povinnosti realitního zprostředkovatele ve vztahu k AML zákonu (druhá část)
Praní špinavých peněz

Povinnosti realitního zprostředkovatele ve vztahu k AML zákonu (druhá část)

Dne 1. 5. 2024 vstoupila v účinnost novela zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, publikovaná ve Sbírce zákonů pod číslem 107/2024 Sb. Jedná se již o několikátou novelu AML zákona, která rozšiřuje okruh povinných osob, rozsah zjišťovaných identifikačních údajů, upravuje výši sankcí a zaobírá se také dalšími aspekty původního právního předpisu.

Jan Malý, MRE
Povinnosti realitního zprostředkovatele ve vztahu k AML zákonu (první část)
Praní špinavých peněz

Povinnosti realitního zprostředkovatele ve vztahu k AML zákonu (první část)

Dne 1. 5. 2024 vstoupila v účinnost novela zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, publikovaná ve Sbírce zákonů pod číslem 107/2024 Sb. Jedná se již o několikátou novelu AML zákona, která rozšiřuje okruh povinných osob, rozsah zjišťovaných identifikačních údajů, upravuje výši sankcí a zaobírá se také dalšími aspekty původního právního předpisu.

Jan Malý, MRE