Procesní právo

Procesní právo

Judikát měsíce: (Za) hranice rozhodování při výkonu dohlédací činnosti
Náhrada nemajetkové újmy u zvlášť zranitelné oběti znásilnění

Judikát měsíce: (Za) hranice rozhodování při výkonu dohlédací činnosti

Nejvyšší soud se nedávno ve svém rozhodnutí zveřejněném pod sp. zn. 29 NSČR 134/2022 zabýval otázkou povahy usnesení, kterým se vyslovuje insolvenčnímu správci souhlas k vydání výtěžku zpeněžení předmětu zajištění zajištěnému věřiteli a dále i k otázce možného ukončení účasti zajištěného věřitele v insolvenčním řízení z důvodu ochrany zásad insolvenčního řízení a základních principů právního státu.