Procesní právo

Přehled odborných článků pokrývá problematiku procesního práva a související legislativy. Odborné texty nabízejí vhled do otázek a aktualit procesního práva a jsou zpracovány renomovanými odborníky.

Rozhovor: Jan M. Passer – O Soudním dvoru i obecnějších otázkách soudního rozhodování
Jan M. Passer

Rozhovor: Jan M. Passer – O Soudním dvoru i obecnějších otázkách soudního rozhodování

JUDr. Jan M. Passer, Ph.D., LL.M., je od 6. října 2020 soudcem Soudního dvora. V Lucemburku však působí již od roku 2016. Má mezi rozhodnutími SDEU nějakého svého osobního favorita? Kde vidí hranici mezi právní a politickou otázkou? Co pokládá za největší výzvu pro současné právo EU?

Opakování funkčních období soudních funkcionářů prismatem českého ústavního pořádku
Odvolací soud vrátil kauzu tzv. trafik pro poslance ODS k novému projednání

Opakování funkčních období soudních funkcionářů prismatem českého ústavního pořádku

Článek se zabývá problematikou opakovaného výkonu funkce předsedy a místopředsedy soudů v souvislosti s judikaturou Ústavního soudu z roku 2010, která zrušila výslovnou možnost jednorázového opakovaného výkonu funkce, a novelou zákona o soudech a soudcích, jež výslovně zavádí omezení opakovaného výkonu s připuštěním určitých výjimek, a to právě s poukazem na deset let starý nález Ústavního soudu.

Důsledky technické chyby při bezhotovostním převodu částky soudního poplatku
Peníze, legislativa, zákony

Důsledky technické chyby při bezhotovostním převodu částky soudního poplatku

V případě, kdy předepsaná částka nebyla nejpozději v poslední den lhůty, stanovené soudem ve výzvě k zaplacení soudního poplatku za řízení splatného podáním návrhu na odvolání připsána na účet soudu, jde pochybení či případná technická chyba při bezhotovostním převodu uskutečňovaném bankou nebo provozovatelem poštovních služeb na vrub poplatníka.

Tomáš Zahrada
Běh lhůty k zaplacení soudního poplatku v závislosti na obsazení soudu při vydání výzvy k jeho zaplacení
Judikatura, likvidátor jmenovaný soudem

Běh lhůty k zaplacení soudního poplatku v závislosti na obsazení soudu při vydání výzvy k jeho zaplacení

Jedním z úkonů, které může v soudním řízení učinit vyšší soudní úředník, je výzva k zaplacení soudního poplatku. V takovém případě závisí začátek běhu lhůty, a potažmo okamžik jejího skončení, na formulaci výzvy.

Tento způsob milostivého léta, zdá se mi poněkud nešťastným - část III.
Dluhy, exekuce, insolvence

Tento způsob milostivého léta, zdá se mi poněkud nešťastným - část III.

Ačkoliv obsah mojí přednášky k novele z. č. 286/2021 Sb. uskutečněné v Praze 7. 10. 2021 byl poněkud širší, rozhodl jsem se zde pojednat pouze o její klíčové části, a to obsahu a aplikaci bodu č. 25 Přechodných ustanovení k části čtvrté zmíněné novely, tzv. milostivém létu (dále v textu též jen ML), neboť ta se jeví činit největší výkladové obtíže.