Finanční právo

Téma finančního práva pokrývá všechny aspekty vztahů vznikajících v procesu tvorby, rozdělování a používání veřejných prostředků. Články přinášejí přehled o otázkách finančního práva od předních českých odborníků.

Akceptace hotovosti obchodníky – povinnost, nebo volba?
Peníze, finance, peněžitá pomoc

Akceptace hotovosti obchodníky – povinnost, nebo volba?

S rozšířením moderních technologií se bezhotovostní platby stávají neoddělitelnou součástí našich životů nejen při nákupech na internetu, ale také v kamenných obchodech. Bezhotovostní způsob úhrady je mnohdy preferován i samotnými obchodníky a stále častěji se tak setkáváme se situacemi, kdy je hotovost odmítána a zákazníci nemají jinou možnost, než v daném zařízení zaplatit bezhotovostně. Jak se na tyto situace dívá zákon? A hrozí za neakceptování hotovosti postih?

Kolektiv autorů
Revoluce na poli AML? Novinky v oblasti praní špinavých peněz cílí na kryptopodnikatele a fintechy
Praní špinavých peněz

Revoluce na poli AML? Novinky v oblasti praní špinavých peněz cílí na kryptopodnikatele a fintechy

Dne 1. května 2024 nabyla účinnosti novela AML zákona a na něj navazující vyhlášky. Tyto novely odstartovaly v oblasti praní špinavých peněz záplavu novinek, se kterými se budeme potýkat v následujících letech, a které mají reagovat na překotný rozvoj na poli služeb souvisejících s kryptoaktivy a finančních služeb, a zároveň vyřešit nedostatky stávající úpravy. Shrnuli jsme pro vás chronologicky vše, co o nové úpravě AML potřebujete vědět.

Kolektiv autorů
Novela ZISIF: (R)evoluce pro „patnáctkáře“?

Novela ZISIF: (R)evoluce pro „patnáctkáře“?

Dne 29. května 2024 schválil Senát Parlamentu České republiky návrh zákona, kterým se mění zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „ZISIF“), a další související zákony. Přestože největší pozornost upoutala přísnější úprava notoricky známých alternativních fondů fungujících podle § 15 ZISIF, zajímavých novinek přináší novela mnohem více.

Ondřej Gocman
Rozvoj automatizace a umělé inteligence: Proč je potřeba danit práci autonomních strojů?
Umělá inteligence

Rozvoj automatizace a umělé inteligence: Proč je potřeba danit práci autonomních strojů?

Klasický příklad: Samoobslužné pokladny. Mělo by být pro zaměstnavatele výhodnější provozovat samoobslužnou, resp. automatickou pokladnu nebo zaměstnávat lidského pokladního? Jsou dobře domyšleny důsledky první varianty? Jak to souvisí s uvalením zvláštní daně na práci autonomních strojů? Pojďme bádat.

Kolektiv autorů
Dopady daňového balíčku na otázky související se správou majetku

Dopady daňového balíčku na otázky související se správou majetku

Daňový (či ozdravný) balíček[1] přináší řadu změn, které se dotknou nás všech, a to ať už ve sféře osobní či podnikatelské. Daňový balíček otevřel i řadu diskusí o dalších daňových zátěžích, které aktuálně na české daňové poplatníky nedopadají, ale které budou předmětem navazujících politických debat. Jaké bude mít ozdravný balíček dopady a proč mohou právě nástroje sloužící ke správě majetku představovat potenciální řešení, si představíme v tomto článku.

Kolektiv autorů
Aktuální trendy v alternativním financování

Aktuální trendy v alternativním financování

Financování podnikání prochází v posledních letech významnou transformací. S pokračujícím růstem průměrných úrokových sazeb podnikatelských úvěrů, nejistotou na finančních trzích i opatrností bank se stále více subjektů začíná poohlížet po alternativních způsobech získání prostředků. Na scéně tak můžeme čím dál častěji vidět různé formy alternativního financování jako je crowdfunding, minifondy, korporátní dluhopisy či trh s kryptoaktivy, které mají potenciál změnit dynamiku trhu a otevírají nové možnosti pro podnikatele i investory.

Ondřej Gocman
K povinnosti provozovatele přijímat hotovostní platby
Zastavení již skončené exekuce

K povinnosti provozovatele přijímat hotovostní platby

V roce 2023 se často v zahraničí setkáváme s tím, že například v kavárnách není možno zaplatit hotovostí, ale pouze bezhotovostním způsobem. Důvodů, proč by provozovatelé chtěli umožnit placení pouze bezhotovostním způsobem je mnoho, zejména rychlost a pohodlnost pro zákazníky i provozovatele, někteří zákazníci již u sebe hotovost nenosí nebo jde o hygienické důvody (to bylo zřejmé obzvláště v době pandemie).

Kolektiv autorů
Svěřenský fond a veřejnoprávní souvislosti
Svěřenské fondy

Svěřenský fond a veřejnoprávní souvislosti

Se založením a následným fungováním svěřenského fondu souvisí celá řada administrativních činností, zejména povinnosti související se zápisem některých údajů o svěřenském fondu do veřejnoprávních evidencí. V posledním díle našeho seriálu se proto zaměříme na vybrané oblasti veřejného práva – zápis do evidence svěřenských fondů, dopad novely zákona o skutečném majiteli na svěřenské fondy a otázku zápisu svěřenského fondu do obchodního rejstříku.

Kolektiv autorů