Finanční právo

Téma finančního práva pokrývá všechny aspekty vztahů vznikajících v procesu tvorby, rozdělování a používání veřejných prostředků. Články přinášejí přehled o otázkách finančního práva od předních českých odborníků.

Nájemce má zákonný nárok na úrok z vratné kauce vůči pronajímateli: První část – Teorie
Správa vlastního majetku a podnikání

Nájemce má zákonný nárok na úrok z vratné kauce vůči pronajímateli: První část – Teorie

Pronajímatel a nájemce si mohou při sjednání nájemní smlouvy ujednat složení tzv. vratné kauce. Při ukončení nájmu bytu, domu apod. vrátí pronajímatel nájemci kauci – nestrhne-li si z ní finanční prostředky na neuhrazený nájem nebo způsobené škody. Pohlíží se na kauci jako na dluh pronajímatele vůči nájemci a s tím spojený úrok?

Kolektiv autorů
Lhůta žádostí o vrácení DPH pro osoby povinné k dani, které nejsou usazené v EU, končí 30. 6. 2022
Lhůty pro podání daňového přiznání

Lhůta žádostí o vrácení DPH pro osoby povinné k dani, které nejsou usazené v EU, končí 30. 6. 2022

Pokud máte v rámci své skupiny zahraniční společnosti neusazené v EU, jež by si mohly požádat o vrácení české DPH, pak upozorňujeme na lhůtu pro podání žádosti o vrácení tuzemské DPH za rok 2021 pro osoby povinné k dani, které nejsou usazené v EU.