Trestní právo

Přinášíme komentáře k nejnovějším rozhodnutím ze všech oblastí práva (nevyjímaje právo ústavní, trestní a občanské) nejen pro zástupce právnických profesí.

Kritéria určení výše imateriální újmy pozůstalých po oběti dopravní nehody

Kritéria určení výše imateriální újmy pozůstalých po oběti dopravní nehody

I. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Jaroslav Fenyk) vyhověl ústavní stížnosti a zrušil rozsudky Nejvyššího soud a Krajského soudu v Ostravě, neboť jimi bylo porušeno základní právo stěžovatelů na spravedlivý proces zaručené v čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Obžalovaný [v ř

Ústavní soud
Ústavní soud opětovně připomněl povinnost respektovat právo na bezplatnou pomoc obhájce
Rozhodnutí soudu o nekalé soutěži

Ústavní soud opětovně připomněl povinnost respektovat právo na bezplatnou pomoc obhájce

II. senát Ústavního soudu (soudkyně zpravodajka Kateřina Šimáčková) zrušil usnesení Krajského soudu v Ostravě a usnesení Okresního soudu v Ostravě, neboť jimi bylo porušeno právo stěžovatele na bezplatnou pomoc obhájce zaručené čl. 40 odst. 3 Listiny základních práv a svobod a čl. 6 odst. 3 písm. c)

Ústavní soud
Spodní hranice majetkové škody v trestním zákoníku není protiústavní, její případné navýšení je věcí zákonodárce
Vývoj judikatury v otázce platnosti užívacích právních titulů

Spodní hranice majetkové škody v trestním zákoníku není protiústavní, její případné navýšení je věcí zákonodárce

Plénum Ústavního soudu (soudce zpravodaj Vladimír Sládeček) zamítlo návrh Okresního soudu v Liberci na zrušení § 138 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve slovech „Škodou nikoliv nepatrnou se rozumí škoda dosahující částky nejméně 5 000 Kč“. Ve zbytku byl návrh odmítnut jako podaný osobou k tomu zjevně neoprávněnou.

Ústavní soud