územní plán

Pořízení stavební uzávěry bude od července složitější. Když začnou obce s přípravou nyní, pořídí ji rychleji

Pořízení stavební uzávěry bude od července složitější. Když začnou obce s přípravou nyní, pořídí ji rychleji

Nový stavební zákon, který vejde v účinnost v plné šíři v červenci 2024, přináší mnoho změn do územního plánování. Jednou z nich jsou nové podmínky pro pořízení stavební uzávěry v obci - týkat se ale nebudou těch, kteří s pořizováním začnou ještě před účinností nového stavebního zákona.

Jak od ledna 2024 funguje povolování větrných a solárních elektráren
Větrné elektrárny

Jak od ledna 2024 funguje povolování větrných a solárních elektráren

Nový stavební zákon, novela liniového zákona, novela zákona o posuzování vlivu na životní prostředí (EIA) a kombinace s takzvanou novelou Lex OZE 1 vytvářejí pro povolování a umisťování větrných a solárních elektráren už od 1. ledna 2024 mix nových podmínek, které by měly realizaci projektů usnadnit a které shrnují v tomto článku Frank Bold Advokáti. Řada projektů nebude například nově potřebovat EIA.

Zásady pro spolupráci obcí s developery a možnost dohody na změně územního plánu - 2. díl
Developerský projekt a smlouva s developery

Zásady pro spolupráci obcí s developery a možnost dohody na změně územního plánu - 2. díl

Obce jsou podle § 2 odst. 2 zákona o obcích povinny pečovat o všestranný rozvoj svého území a potřeby svých občanů. Přitom však obce čelí zvyšujícím se nárokům na výstavbu nové a údržbu stávající veřejné infrastruktury, tj. zejména dopravní a technické infrastruktury a občanského vybavení.

Zásady pro spolupráci obcí s developery a možnost dohody na změně územního plánu - 1. díl
Developerský projekt a smlouva s developery

Zásady pro spolupráci obcí s developery a možnost dohody na změně územního plánu - 1. díl

Obce jsou podle § 2 odst. 2 zákona o obcích povinny pečovat o všestranný rozvoj svého území a potřeby svých občanů. Přitom však obce čelí zvyšujícím se nárokům na výstavbu nové a údržbu stávající veřejné infrastruktury, tj. zejména dopravní a technické infrastruktury a občanského vybavení. Financování veřejné infrastruktury je totiž mimořádně nákladné.