Trestní právo

Odborné články zaměřené na trestní právo, trestní právo procesní a trestní právo hmotné. Přinášejí přehled o základních otázkách trestního práva zpracovaný předními odborníky v dané oblasti.

Nutná obhajoba aneb odkdy dokdy bez obhájce ani krok

Nutná obhajoba aneb odkdy dokdy bez obhájce ani krok

Institut nutné obhajoby představuje jedno z dílčích oprávnění obviněného, jehož těžištěm úpravy je zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) („TŘ“). Odkdy musí mít obviněný obhájce, pokud má soud rozhodovat o jeho vzetí do vazby? A co když se v průběhu trestního řízení změní právní kvalifikace a tím pádem i podmínky pro nutnou obhajobu?

Rozhovor: Helena Válková - „O mandátovém a imunitním výboru by se toho moc vědět nemělo.“ aneb interview o činnosti ve sněmovně i o právu a životě jako takovém (I. část)

Rozhovor: Helena Válková - „O mandátovém a imunitním výboru by se toho moc vědět nemělo.“ aneb interview o činnosti ve sněmovně i o právu a životě jako takovém (I. část)

V čele mandátového a imunitního výboru Poslanecké sněmovny PČR v současné době stojí prof. JUDr. Helena Válková, CSc., jež je rovněž mj. předsedkyní podvýboru pro justici, poslankyní a jednou z předních kapacit v oblasti trestního práva a lidskoprávní problematiky.

Kolektiv autorů
Úvaha nad alternativou k dlouholetým trestům odnětí svobody a k trestu nejvyššímu
Podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody II.

Úvaha nad alternativou k dlouholetým trestům odnětí svobody a k trestu nejvyššímu

Sociokulturním vývojem v demokratické části evropského prostoru bylo relativně nedávno dosaženo konsensu nad zrušením nejvyššího trestu – trestu smrti; přičemž ve většině evropských zemích zůstává v platnosti trest doživotní. Naplňuje ale doživotní trest vše co od něj společnost předpokládá?

Kolektiv autorů
Problematické aspekty trestání prázdných schránek - část I.
Odstoupení od konkurenční doložky zaměstnavatelem ve světle nejnovější judikatury

Problematické aspekty trestání prázdných schránek - část I.

Obsahem tohoto článku bude především obecně nastínit typické znaky společností, které vykazují znaky prázdných schránek, upozornit na problematické aspekty spojené se sankcionováním takových právnických osob (dále PO) jako obcházení zásady procesní legality či nemožnost uložení logického a účelného trestu, a to i na problematické aspekty trestního procesu od fáze prověřování až po uložení trestu v hlavním líčení.