Z legislativního procesu

Aktuální přehled legislativních změn přináší přehled o novinkách v legislativě České republiky.

Senát schválil zákon o podmínkách využívání genetických zdrojů

Senát schválil zákon o podmínkách využívání genetických zdrojů

Senát Parlamentu České republiky na své patnácté schůzi konané dne 17. 5. 2018 schválil vládní návrh zákona o podmínkách využívání genetických zdrojů podle Nagojského protokolu. Ten teď putuje k podpisu prezidentu republiky. Pokud jej prezident nevetuje, lze v brzké době očekávat jeho publikaci ve Sbírce zákonů.

Prezident vetoval novelu školského zákona

Prezident vetoval novelu školského zákona

Dne 4.5.2016 prezident republiky využil svého práva suspenzivního veta a vrátil Poslanecké sněmovně zpět k dalšímu projednání zákon ze dne 20.4.2016, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Zákon je v Poslanecké sněmovně projednáván pod číslem sněmovního tisku 611.