Prezident vetoval novelu školského zákona

Dne 4.5.2016 prezident republiky využil svého práva suspenzivního veta a vrátil Poslanecké sněmovně zpět k dalšímu projednání zákon ze dne 20.4.2016, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Zákon je v Poslanecké sněmovně projednáván pod číslem sněmovního tisku 611.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Foto: Fotolia

Prezident se v odůvodnění svého veta odvolává především na stanovisko Svazu měst a obcí a v něm obsažené argumenty, jež považuje za závažné. Jeho výtky se týkají nově zamýšleného vymezení školských obvodů spádových mateřských škol, ale také plánované povinnosti mateřských škol přijmout všechny přihlášené děti, které dosáhly věku 2 let. Uvádí, že na plnění této povinnosti, jež má poprvé vyvstat v roce 2020, se mateřské školy mohou jen těžko připravit, neboť nelze dopředu odhadnout, o jaký počet dětí se bude ve skutečnosti jednat. Jelikož se tyto děti doposud ani nenarodily, přičemž přesný počet těchto dětí bude jednotlivým mateřským školám znám až po zápisu v květnu roku 2020, považuje prezident za téměř nemožné, aby zřizovatelé skutečné kapacity jednotlivých mateřských škol relevantně přizpůsobily, ať již stavebně, technicky, hygienicky či personálně. Současně prezident ve svém vyjádření zmiňuje inkluzi, u niž se odkazuje na negativní stanovisko rady krajů.

Zákon se tedy vrací zpět do Poslanecké sněmovny k dalšímu projednání. K setrvání Poslanecké sněmovny na tomto zákoně, a tedy k jeho úplné akceptaci nezbytné pro publikaci ve Sbírce zákonů, bude nyní potřeba podpory nejméně 101 poslanců.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články