Schválení Evropské úmluvy o právní ochraně služeb s podmíněným přístupem

Dne 29.7.2015 bylo v Úředním věstníku EU, řada L, č. 199, str. 3 an., publikováno rozhodnutí Rady (EU) 2015/1293 ze dne 20.7.2015 o uzavření Evropské úmluvy o právní ochraně služeb s podmíněným přístupem a služeb tvořených podmíněným přístupem jménem Evropské unie.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Foto: Fotolia
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Tímto rozhodnutím se jménem Evropské unie schvaluje Evropská úmluva o právní ochraně služeb s podmíněným přístupem a služeb tvořených podmíněným přístupem, která byla jménem EU podepsána a jejíž znění bylo v Úředním věstníku EU zveřejněno v prosinci roku 2011. Úmluva se týká služeb informační společnosti a rozhlasových služeb poskytovaných za úhradu a založených na podmíněném přístupu nebo jím tvořených. Jejím účelem je přitom učinit na území smluvních stran protiprávním určitý počet činností, které umožňují nedovolený přístup k chráněným službám, a obecně celkově sblížit právní předpisy smluvních stran v této oblasti.

Úmluva má zavést téměř shodný regulatorní rámec, jaký poskytuje evropská směrnice 98/84/ES o právní ochraně služeb s podmíněným přístupem a služeb tvořených podmíněným přístupem. Má rovněž přispět k širšímu uplatňování ustanovení podobných ustanovením uvedené směrnice mimo území EU a k zavedení práva služeb s podmíněným přístupem, které by se uplatňovalo na celém evropském kontinentu.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články