Prezident podepsal další tři nové zákony

Prezident republiky v tomto týdnu, přesněji dne 29. 5. 2018, podepsal další tři nové zákony.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Foto: Fotolia

Tentokrát je prvním z nich zákon o podmínkách využívání genetických zdrojů podle Nagojského protokolu. Jde o zcela novou právní úpravu problematiky využívání genetických zdrojů a tradičních znalostí s nimi souvisejících, jež dosud nebyla v českém právním řádu nijak regulována. Má zajistit adaptaci na úpravu evropskou prezentovanou především přímo použitelným nařízením 511/2014 o opatřeních pro dodržování pravidel, která vyplývají z Nagojského protokolu o přístupu ke genetickým zdrojům a spravedlivém a rovnocenném sdílení přínosů plynoucích z jejich využívání, ze strany uživatelů v Unii, ale také nařízením 2015/1866, kterým se stanoví prováděcí pravidla k prvnímu nařízení pokud jde o registr sbírek, monitorování dodržování pravidel ze strany uživatelů a osvědčené postupy.

Dalším z podepsaných zákonů pak je novela daňového řádu, respektive zákon, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Těmi jsou notářský řád, zákon o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky, zákon o advokacii, exekuční řád, zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a zákon o auditorech. Senát návrh tohoto zákona předložený mu Poslaneckou sněmovnou zamítnul. Po opětovném projednání ve sněmovně však sněmovna na svém původním návrhu setrvala a zákon tak byl schválen.

Co se prezidentem podepsaných zákonů týče, do třetice jde o zákon kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Legislativní proces všech těchto zákonů tak byl dovršen, jejich brzké publikaci ve Sbírce zákonů by už nic nemělo bránit.

Hodnocení článku
100%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články