veřejná správa

Obce mohou zkracovat dobu nočního klidu jen výjimečně a v konkrétních případech

Obce mohou zkracovat dobu nočního klidu jen výjimečně a v konkrétních případech

Dne 20. 6. 2023 vydal Ústavní soud nález sp. zn. Pl. ÚS 38/22, jímž zrušil část obecně závazné vyhlášky města Příbram, kterou město v letních měsících o jednu hodinu zkrátilo dobu nočního klidu. Podle Ústavního soudu je takové omezení doby nočního klidu překročením mezí samostatné působnosti obcí.

Registr smluv: Nástroj, kterým můžete kontrolovat veřejnou správu
Smlouvy, právní dokumenty

Registr smluv: Nástroj, kterým můžete kontrolovat veřejnou správu

Chtěli byste se více zajímat o to, jak s veřejnými prostředky nakládá vaše obec, kraj nebo třeba Česká televize? Nedá vám spát otázka, kolik stál nový chodník ve vaší ulici a chtěli byste nahlédnout do uzavřené smlouvy? Od roku 2016 stačí navštívit webové stránky a vyplnit pouze pár údajů. Tento článek vám napoví, jak na to.

Právo domáhat se výmazu důvodů odvolání z funkce člena orgánu v obchodním rejstříku
Zápisy do katastru

Právo domáhat se výmazu důvodů odvolání z funkce člena orgánu v obchodním rejstříku

Ve svém nedávném rozhodnutí se Nejvyšší soud ČR zabýval především otázkou, zda náleží odvolanému a z obchodního rejstříku vymazanému jednateli společnosti právo bránit se proti zápisu skutečností souvisejících s jeho odvoláním, resp. výmazem z obchodního rejstříku dle § 101 odst. 2 zákona o veřejných rejstřících (dále jen „ZoVR”), zejména tedy situací, kdy v souvislosti s odvoláním a výmazem jednatele z obchodního rejstříku je současně do obchodního rejstříku zapsán důvod odvolání jednatele.[1]

Kolektiv autorů