územní plán

Pásmová a jiná omezení v území z hlediska investora
Certifikáty autorizovaných inspektorů

Pásmová a jiná omezení v území z hlediska investora

Nezbytnou součástí přípravy stavebních záměrů je důkladná analýza zájmového území z hlediska jeho využitelnosti a vhodnosti pro plánovaný projekt. Kromě obvyklých limitů území stanovených územně plánovací dokumentací se můžeme často setkat i s omezeními plynoucími z existence různých ochranných pásem. Jaký vliv mohou mít právě na váš stavební záměr je nezbytné ověřit již v průběhu jeho přípravy.

Sousední budova zastiňuje solární panely. Jak lze situaci řešit?

Sousední budova zastiňuje solární panely. Jak lze situaci řešit?

V současné době neustále roste počet domácích fotovoltaických elektráren (FVE). Napomáhá tomu skokový nárůst cen elektřiny, aktuálně poskytované dotace i snaha jednotlivců řešit zásobení svých domácností elektřinou více ekologicky. Tento trend však může zvláště v rezidenčních oblastech v praxi způsobovat problémy z hlediska sousedských sporů, zejména pokud se jeden vlastník rozhodne postavit určitou stavbu či případně nadstavit stávající objekt, čímž zastíní FVE na domě sousedního vlastníka.

Právo v Plzni

Právo v Plzni

Na přelomu května a června se v Plzni konal již 3. ročník konference Právo v Plzni, na kterém se setkali právníci nejen z Plzně. Témata byla pestrá, od stavebního práva či veřejných zakázek až po aktuální otázky české justice.