internet

Platí nová pravidla pro poskytování digitálního obsahu a zboží. Na co je potřeba si dávat pozor?

Platí nová pravidla pro poskytování digitálního obsahu a zboží. Na co je potřeba si dávat pozor?

Ač se zpožděním, přeci. Začátkem tohoto roku nabyla účinnosti velká novela občanského zákoníku, která mimo jiné zavádí i nový smluvní typ – smlouvu o poskytování digitálního obsahu. Doposud se smluvní strany řídily obecnou úpravou o spotřebitelích, kde byl digitální obsah upraven jen velmi povrchně. Novela implementuje směrnici (EU) 2019/770 a směrnici (EU) 2019/771, v níž jsou detailně popsány hlavní důvody pro zavedení nových pravidel, zejména pak digitalizace trhu, potřeba zvýšení ochrany spotřebitele a jednotná pravidla pro celý evropský trh.

Anonymizace článků ve světle vyvažování práva na svobodu projevu a práva být zapomenut

Anonymizace článků ve světle vyvažování práva na svobodu projevu a práva být zapomenut

Recentně se v praxi setkáváme čím dál častěji s požadavky klientů, aby jejich prohřešky z minulosti byly v on-line prostředí zapomenuty. To znamená, že žádají buď odstranění, anebo anonymizaci článku, který se týká jejich osoby a zpravidla ji vykresluje v negativním světle. Z naší praxe můžeme konstatovat, že české mediální domy jednají v souladu s judikaturou, zejména s níže rozebraným rozhodnutím a vycházejí požadavkům k anonymizaci vstříc.

Kolektiv autorů
Smlouva o poskytování digitálního obsahu
Datové schránky občanů

Smlouva o poskytování digitálního obsahu

S příchodem Tří králů nastala dne 6. ledna 2023 účinnost velmi očekáváné a do této doby nejrozsáhlejší novely občanského práva, které se právě ve spojení s okamžikem její účinnosti přezdívá tříkrálová novela a/nebo v souvislosti s částí jejího obsahu také tlačítková novela. Publikována byla ve Sbírce zákonů pod č. 374/2022 Sb. (dále jen „Novela“).

Kolektiv autorů
Poslanci zřejmě zpřesní povinnosti operátorů a zpřísní opatření proti spamu
ÚOHS odposlech podnikatelů

Poslanci zřejmě zpřesní povinnosti operátorů a zpřísní opatření proti spamu

Praha 24. února (ČTK) - Novela zákona o elektronických komunikacích, která upravuje nárok na levnější volání pro sociálně slabé občany, by mohla proti původní podobě nově zpřesnit některé povinnosti operátorů týkající se bezpečnosti. Mohla by také zpřísnit zákaz rozesílání nevyžádané elektronické pošty, takzvaného spamu.

ČTK