Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Republiky Tádžikistán o leteckých službách

Dne 12. 1. 2018 bylo ve Sbírce mezinárodních smluv publikováno pod č. 2/2018 Sb. m. s. sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Tádžikistán o leteckých službách.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Foto: Fotolia
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Uzavřena byla v souladu s Úmluvou o mezinárodním civilním letectví za účelem zřízení pravidelných leteckých dopravních služeb mezi a za územími smluvních států. Upravuje podrobnosti stran například uznávání osvědčení a průkazů, určování leteckých podniků za účelem provozování dohodnutých služeb na stanovených linkách, podmínek možnosti odmítnout udělit nebo omezit provozní oprávnění leteckého podniku určeného druhou smluvní stranou, užívání letišť a leteckých zařízení, kapacit dohodnutých služeb, letových řádů, vzájemné výměny informací a statistických údajů, zastoupení leteckého podniku na území druhého smluvního státu, společného označování linek, pozemního odbavování, ochrany bezpečnosti, tarifů pro dohodnuté služby či cel a daní, ale také uplatňování právních předpisů a řešení případných sporů.

Dohoda byla podepsána v Praze dne 1. 12. 2016, v platnost pak vstoupila dnem 28. 12. 2017.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články