Dohoda se Srbskem o řešení dluhu Srbské republiky vůči České republice

Dne 13. 6. 2019 bylo ve Sbírce mezinárodních smluv publikováno pod č. 28/2019 Sb. m. s. sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Srbské republiky o řešení dluhu Srbské republiky vůči České republice.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Foto: Fotolia
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Dohoda byla podepsána v Lánech v prosinci 2018 s cílem přispět k vyřešení dluhu Srbské republiky vůči České republice, a to v rámci snahy o rozvoj dlouhodobé a stabilní obchodní, ekonomické a finanční spolupráce.

Na základě této dohody má být dluh Srbské republiky vyřešen prostřednictvím jednorázové platby ve výši bezmála deset milionů amerických dolarů realizované do 45 dnů od vstupu této dohody v platnost. Po provedení této platby pak má být dluh Srbské republiky vůči České republice považován za plně vyřešený, ovšem s výhradou situace, kdy by nástupnické státy bývalé Socialistické federativní republiky Jugoslávie uzavřely novou dohodu o konečném rozdělení celého dluhu bývalé Socialistické federativní republiky Jugoslávie vůči bývalé ČSFR, což by způsobilo, že by se jistina dluhu Srbské republiky vůči České republice lišila od částky sjednané v této dohodě. Strany se zavázaly v takové případě tuto dohodu příslušným způsobem zrevidovat.

Dohoda vstoupila v platnost dnem 9. 5. 2019.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články