Mezinárodní smlouva s Gruzií o spolupráci v boji proti trestné činnosti

Dne 10. 3. 2021 bylo ve Sbírce mezinárodních smluv publikováno pod č. 14/2021 Sb. m. s. sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Gruzií o spolupráci v boji proti trestné činnosti.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Foto: Fotolia
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Deklarovaným účelem této smlouvy podepsané v červenci roku 2019 v Tbilisi je prohloubení a posílení spolupráce mezi oběma zeměmi při předcházení a odhalování trestných činů a při zjišťování jejich pachatelů, a to zejména prostřednictvím výměny strategických a operativních informací a přímých kontaktů mezi příslušnými složkami na všech odpovídajících úrovních. Má přitom jít o reakci na vzájemné znepokojení nad nárustem a trendy nadnárodní trestné činnosti zejména ve formě organizované trestné činnosti a terorismu. Spolupráce vymezená touto smlouvou se však má vztahovat na veškeré formy trestné činnosti. 

V platnost smlouva vstoupila dnem 1. 3. 2021.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články