Úmluva o opatřeních proti obchodování s lidmi

Dne 2.6.2017 bylo ve Sbírce mezinárodních smluv publikováno pod č. 33/2017 Sb. m. s. sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy Rady Evropy o opatřeních proti obchodování s lidmi.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Foto: Fotolia
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Úmluva otevřená k podpisu ve Varšavě v roce 2005 byla jménem České republiky podepsána v červnu 2016. Jejím účelem je předcházet a potírat obchodování s lidmi, při zaručení rovnosti pohlaví, chránit lidská práva obětí obchodování, vypracovat ucelený rámec ochrany a pomoci obětem a svědkům při zaručení rovnosti pohlaví, jakož i zajistit účinné vyšetřování a trestní stíhání, stejně tak jako podporovat mezinárodní spolupráci při boji proti obchodování s lidmi.

Úmluva vstupuje pro Českou republiku v platnost dnem 1.7.2017, a to s výhradou neaplikovat ustanovení článku 31 odst. 1 písm. e) v celém jeho rozsahu a aplikovat jej pouze v rozsahu částečném, ve sdělení vymezeném.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články