Změny Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí

Dne 13. 6. 2019 bylo ve Sbírce mezinárodních smluv publikováno pod č. 22/2019 Sb. m. s. sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID), který je přípojkem C k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF).

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Foto: Fotolia
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Změny byly přijaty v květnu 2018 v Bernu na 55. zasedání Odborného výboru pro přepravu nebezpečných věcí Mezivládní organizace pro mezinárodní železniční přepravu. V platnost vstoupily dnem 1. 1. 2019, a to i pro Českou republiku. Nahrazují přitom změny přijaté na 54. zasedání komise odborníků pro přepravu nebezpečných věcí v Bernu v roce 2016 a vyhlášené pod č. 20/2017 Sb. m. s.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články