rozhodnutí soudu

Rubopisování kmenového listu na základě plné moci
Definice cenného papíru

Rubopisování kmenového listu na základě plné moci

Tento článek přináší krátké zamyšlení nad otázkou rubopisace kmenového listu na základě plné moci vystavené společníkem společnosti s ručením omezeným. V praxi totiž může nastat situace, kdy společník společnosti udělí zmocněnci generální plnou moc k výkonu veškerých práv společníka a zmocněnec následně na základě této plné moci provede rupobisaci kmenového listu na třetí osobu.

Kolektiv autorů
Mezinárodní pravomoc soudů v řízení o úpravě poměrů k nezletilé
Hodnota automobilu jako kritérium určující rozsah styku s dítětem

Mezinárodní pravomoc soudů v řízení o úpravě poměrů k nezletilé

Ústavní soud dne 23. 8. 2023 vydal nález, sp. zn. II. ÚS 859/23, týkající se určení místní příslušnosti soudů rozhodujících o úpravě poměrů k nezletilé. Stěžejním problémem případu bylo především to, že otec nezletilé, jakožto státní příslušník Ruské federace, zahájil nejdříve soudní řízení před ruskými soudy a následně i před soudy českými. Tento článek se bude detailně zabývat tímto případem a analyzovat, zda byla obecnými soudy zajištěna dostatečná ochrana rodinného života a zda byl poskytnut spravedlivý proces stěžovateli a jeho dceři.

Právní kontroverze: Lidská práva pod lupou s Kateřinou Šimáčkovou

Právní kontroverze: Lidská práva pod lupou s Kateřinou Šimáčkovou

V podcastu Právní kontroverze se soudkyní ESLP Kateřinou Šimáčkovou si povídáme nejen o tom, jak Soud zajišťuje, aby jeho rozhodnutí nebyla ovlivněna vnějšími tlaky a zájmy, ale také například o vyvažování mezi principem univerzálnosti a respektem k různorodosti členských států a mnohém dalším.

Nejvyšší soud nařídil znovu otevřít kauzu pronájmu reklamních ploch

Nejvyšší soud nařídil znovu otevřít kauzu pronájmu reklamních ploch

Brno 13. listopadu (ČTK) - Obvodní soud pro Prahu 1 musí znovu projednat kauzu údajného ovlivnění zakázky na pronájem reklamních ploch v metru. Nejvyšší soud vyhověl dovoláním aktérů a spis vrátil k obvodnímu soudu, který na 27. listopadu svolal veřejné jednání, zjistila ČTK z databáze InfoSoud. Nejvyšší instance zatím rozhodnutí v plném znění nezpřístupnila, důvody zásahu tak nejsou známé.

ČTK