ostatní

Aktuální soudní praxe odčiňování nemajetkové újmy se zaměřením na oblast zdravotnického práva
Lékař, zdravotnické právo

Aktuální soudní praxe odčiňování nemajetkové újmy se zaměřením na oblast zdravotnického práva

Příspěvek se zaměřuje na aktuální soudní praxi odčiňování nemajetkové újmy, a to předně z oblasti zdravotnického práva. Cílem je nastínit recentní soudní praxi Nejvyššího a Ústavního soudu k této problematice, zhodnotit ji a případně i kriticky komentovat.

Matky na jiném než dětském hřišti?
sportovec sportovní právo

Matky na jiném než dětském hřišti?

Profesionální ženský sport nabírá v posledních letech na větší a větší popularitě a logicky si tak získává více pozornosti a prostoru. S rostoucím zájmem ale přibývají také doprovodné otázky, jako je mateřská dovolená profesionálních sportovkyň, velké rozdíly v odměňování mezi muži a ženami v rámci stejného sportu nebo například problematika sexuálního obtěžování, která bohužel není ve světě sportu novinkou.

Jak správně doručovat písemnosti zaměstnavateli?
Způsoby doručování

Jak správně doručovat písemnosti zaměstnavateli?

Zákoník práce rozlišuje postup doručování písemností zaměstnavatelem zaměstnanci, kterému se věnuje poměrně rozsáhle v ust. § 334 až § 336 a dále postup doručování písemností zaměstnancem zaměstnavateli, kterému je věnováno ust. § 337 zákoníku práce. Doručování zaměstnancem zaměstnavateli má určité odlišnosti od doručování opačného zaměstnavatelem zaměstnanci.