insolvence

Preventivní restrukturalizace: Lze do ní zahrnout daňové nedoplatky? Může je finanční úřad vymáhat?
Nejvyšší státní zástupce, dovolání v kauze Bečvářova statku

Preventivní restrukturalizace: Lze do ní zahrnout daňové nedoplatky? Může je finanční úřad vymáhat?

Relativně nový institut preventivní restrukturalizace je již hojně diskutován ve veřejném prostoru (web Právní prostor nevyjímaje), nicméně zůstávají nezodpovězené otázky: Lze nedoplatky na daních zahrnout do preventivní restrukturalizace, resp. může se finanční úřad stát dotčeným věřitelem? Je v tomto ohledu vzájemně kompatibilní zákon o preventivní restrukturalizaci a daňový řád? A může finanční úřad daňové nedoplatky vymáhat, byla-li u dlužníka zahájena preventivní restrukturalizace?

Kolektiv autorů
Preventivní restrukturalizace z pohledu věřitele – část II.
Změny v zákoně o svobodném přístupu k informacím

Preventivní restrukturalizace z pohledu věřitele – část II.

Preventivní restrukturalizace jako nový právní institut vyvolává u věřitelů celou řadu otázek, z nichž některé rozebírá tento článek. Používám-li v tomto článku termín restrukturalizace, míním tím preventivní restrukturalizaci dle zákona č. 284/2023 Sb., o preventivní restrukturalizaci (dále „ZPR“).

Judikát měsíce: (Za) hranice rozhodování při výkonu dohlédací činnosti
Náhrada nemajetkové újmy u zvlášť zranitelné oběti znásilnění

Judikát měsíce: (Za) hranice rozhodování při výkonu dohlédací činnosti

Nejvyšší soud se nedávno ve svém rozhodnutí zveřejněném pod sp. zn. 29 NSČR 134/2022 zabýval otázkou povahy usnesení, kterým se vyslovuje insolvenčnímu správci souhlas k vydání výtěžku zpeněžení předmětu zajištění zajištěnému věřiteli a dále i k otázce možného ukončení účasti zajištěného věřitele v insolvenčním řízení z důvodu ochrany zásad insolvenčního řízení a základních principů právního státu.

Časté nedostatky insolvenčních návrhů spojených s návrhem na povolení oddlužení - část II.

Časté nedostatky insolvenčních návrhů spojených s návrhem na povolení oddlužení - část II.

Tento článek si klade za cíl upozornit na některé časté nešvary insolvenčních návrhů a přispět tak k jejich předcházení, zvýšení efektivity a hospodárnosti práce jak sepisovatelů insolvenčních návrhů, tak insolvenčních soudů, insolvenčních správců a v neposlední řadě i předejít problémům na straně dlužníků.

Kolektiv autorů
Časté nedostatky insolvenčních návrhů spojených s návrhem na povolení oddlužení - část I.

Časté nedostatky insolvenčních návrhů spojených s návrhem na povolení oddlužení - část I.

Tento článek si klade za cíl upozornit na některé časté nešvary insolvenčních návrhů a přispět tak k jejich předcházení, zvýšení efektivity a hospodárnosti práce jak sepisovatelů insolvenčních návrhů, tak insolvenčních soudů, insolvenčních správců a v neposlední řadě i předejít problémům na straně dlužníků.

Kolektiv autorů
Vláda schválila změnu pravidel pro oddlužení
Novela exekučního řádu

Vláda schválila změnu pravidel pro oddlužení

Dne 21. června 2023 byl usnesením vlády České republiky č. 443/2023 schválen Ministerstvem spravedlnosti předložený návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Novela“ a zákon č. 182/2006 Sb. dále jen „IZ“), který byl poté předložen Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k dalšímu projednání a následně dne 30. června 2023, jakožto sněmovní tisk 491/0, rozeslán jednotlivým poslancům.

Filip Hainz