trestní stíhání

ČlánkyTrestní právoFinanční právoMgr. Lukáš Pulgret, LL.M.Mgr. Dominik Šlemr08.09.2020

Uložení věci „ad acta“ u trestních oznámení finančních úřadů

Jak vyplývá z oficiálních informací Generálního finančního ředitelství, orgány finanční správy České republiky každoročně podávají stovky trestních oznámení, když za posledních 5 let (roky 2015 až 2019) bylo podáno celkem 10 419 trestních oznámení s celkovou výší oznámené škody 38 208 000 000,- Kč, tedy více než 38 miliard korun českých, což je v průměru téměř 21 milionů korun českých denně (!).
ČlánkyTrestní právoJUDr. Ingrid Galovcová, Ph.D.doc. JUDr. et Mgr. Jana Tlapák Navrátilová, Ph.D.01.06.2020

Sledování osob po skončení trestního stíhání

Článek se zamýšlí nad oprávněností zásahu do soukromí odsouzeného využitím institutu sledování osob a věcí dle § 158d trestního řádu ve vykonávacím stadiu trestního řízení, ke kterému dochází v praxi. Poukazuje přitom na možnosti interpretace stávající právní úpravy a její aplikaci v situaci, kdy sledováním nemají být zjišťovány skutečnosti ohledně (s)páchané trestné činnosti, ale cílem je zjistit poznatky o osobě jako podklad pro rozhodnutí ve vykonávacím stadiu řízení.
AktualityČTK30.01.2020

Trestní stíhání firem za korupci je spíš výjimečné

Praha 30. ledna (ČTK) - Trestní stíhání firem za klasické korupční trestné činy je spíše výjimečné. Obvinění největší české stavební společnosti Metrostav a dalších sedmi právnických osob v takzvané druhé větvi úplatkářské kauzy bývalého hejtmana Středočeského kraje Davida Ratha v roce 2013 bylo prvním výrazným a mediálním případem. Ve stejném roce stíhala policie kromě nich za podplácení ještě jednu společnost. O rok dříve, kdy začala trestní odpovědnost právnických osob platit, neobvinila za úplatky žádnou firmu, kvůli machinacím se zakázkami dvě. Ani v posledních letech nejsou čísla vysoká, vyplývá z výročních zpráv Nejvyššího státního zastupitelství (NSZ) zveřejněných na jejich webu.
JudikaturaTrestní právoÚstavní soud15.09.2019

K právu na účinné vyšetřování

Tzv. právo na účinné vyšetřování nemá oběť újmy na zdraví, která jí byla způsobena nedbalostí jednotlivce nevykonávajícího veřejnou moc, pokud šlo o ojedinělou nahodilou nešťastnou náhodu.
ČlánkyÚstavní právoAlžběta Příkaská20.09.2017

Nepřípustnost trestního stíhání členů Parlamentu ČR

V tomto článku postupně analyzuji právní úpravu indemnity a imunity členů Parlamentu České republiky. V závěru shrnu výsledky své analýzy a pokusím se navrhnout vhodnou úpravu de lege ferenda s ohledem na komparaci těchto institutů se zahraniční úpravou.
Přihlásit se
Zapomenuté heslo
Jěště nemáte svůj účet?
Založte si účet a získejte spoustu výhod
Elektronický časopis
Mám zájem o elektronický časopis
Mediální partneři
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři