oddlužení

Časté nedostatky insolvenčních návrhů spojených s návrhem na povolení oddlužení - část II.

Časté nedostatky insolvenčních návrhů spojených s návrhem na povolení oddlužení - část II.

Tento článek si klade za cíl upozornit na některé časté nešvary insolvenčních návrhů a přispět tak k jejich předcházení, zvýšení efektivity a hospodárnosti práce jak sepisovatelů insolvenčních návrhů, tak insolvenčních soudů, insolvenčních správců a v neposlední řadě i předejít problémům na straně dlužníků.

Kolektiv autorů
Časté nedostatky insolvenčních návrhů spojených s návrhem na povolení oddlužení - část I.

Časté nedostatky insolvenčních návrhů spojených s návrhem na povolení oddlužení - část I.

Tento článek si klade za cíl upozornit na některé časté nešvary insolvenčních návrhů a přispět tak k jejich předcházení, zvýšení efektivity a hospodárnosti práce jak sepisovatelů insolvenčních návrhů, tak insolvenčních soudů, insolvenčních správců a v neposlední řadě i předejít problémům na straně dlužníků.

Kolektiv autorů
Posuzování vynaloženého úsilí dlužníka v průběhu insolvenčního řízení
Novela exekučního řádu

Posuzování vynaloženého úsilí dlužníka v průběhu insolvenčního řízení

Zrušení hranice 30 % uspokojených pohledávek nezajištěných věřitelů neznamená automatické osvobození od zbytku dluhů, ačkoliv si to mnozí dlužníci myslí. Zrušení této hranice by mělo dlužníkům usnadnit vstup do oddlužení, nikoli je motivovat k žádné či zanedbatelné snaze v průběhu oddlužení.