nemovitosti

Nejvyšší soud k odstoupení od smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání a neplacení nájemného při nepřevzetí předmětu nájmu z důvodu vad
soud rozsudek obžalovaní

Nejvyšší soud k odstoupení od smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání a neplacení nájemného při nepřevzetí předmětu nájmu z důvodu vad

Nejvyšší soud České republiky se ve svém rozsudku sp. zn. 26 Cdo 2177/2021 ze dne 4. dubna 2022 vyjádřil k možnosti odstoupit od smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání dle všeobecných ustanoveních o závazcích a dále k tomu, zda je nájemce povinen platit nájemné v případě, že předmět nájmu z důvodu závažných vad nepřevezme.

Zvláštní případy vzniku zástavního práva k nemovitým věcem
Senát, stavební zákon

Zvláštní případy vzniku zástavního práva k nemovitým věcem

Obecně platí, že zástavní právo k věcem zapsaným ve veřejném seznamu vzniká zápisem do tohoto seznamu. V některých zvláštních případech se ale okamžik vzniku zástavního práva liší. Samotným nahlédnutím do veřejného seznamu (katastru nemovitostí) se proto nemusíme dozvědět o všech zástavních právech týkajících věci.

Chybí stavební materiál a ceny nejde kvůli válce předvídat. Jak využít klauzuli o vyšší moci?
Stavební materiál

Chybí stavební materiál a ceny nejde kvůli válce předvídat. Jak využít klauzuli o vyšší moci?

Válka na Ukrajině citelně dopadá také na české stavebnictví. Silné otřesy na stavebním trhu vyvolávají velké cenové výkyvy materiálu i jeho vážný nedostatek. To může následně ohrozit nejen dokončení rozestavěných projektů, ale také jejich cenu, která se může prudce zvyšovat spolu s prodlužováním samotné stavby.