evropská unie

Povinnosti vyplývající ze zákona č. 253/2008 Sb. (AML zákon) stran školení zaměstnanců či spolupracujících osob

Povinnosti vyplývající ze zákona č. 253/2008 Sb. (AML zákon) stran školení zaměstnanců či spolupracujících osob

Článek má za cíl seznámit veřejnost s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu ve vztahu ke školení zaměstnanců či spolupracujících osob se zacílením na realitní zprostředkovatele s formou právní subjektivity jakožto fyzická osoba či právnická osoba podnikající na území České republiky.

Jan Malý, MRE
AI Akt - regulace umělé inteligence (AI)
Návrh nařízení o umělé inteligenci

AI Akt - regulace umělé inteligence (AI)

Umělá inteligence (artificial intelligence, AI) je téma, které aktuálně hýbe světem. Není tomu jinak ani v České republice. Díky rychlému technologickému pokroku přicházejí změny dříve, než na ně stíhají legislativci reagovat. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví harmonizovaná pravidla pro umělou inteligenci (akt o umělé inteligenci) a mění určité legislativní akty unie (dále „AI Akt“), který je prvním legislativním dokumentem z pera orgánů EU v této dynamicky se rozvíjející oblasti, byl dne 21. května 2024 přijat Radou Evropské Unie.

Kolektiv autorů
Povinnosti realitního zprostředkovatele ve vztahu k AML zákonu (třetí část)
Praní špinavých peněz

Povinnosti realitního zprostředkovatele ve vztahu k AML zákonu (třetí část)

Dne 1. 5. 2024 vstoupila v účinnost novela zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, publikovaná ve Sbírce zákonů pod číslem 107/2024 Sb. Jedná se již o několikátou novelu AML zákona, která rozšiřuje okruh povinných osob, rozsah zjišťovaných identifikačních údajů, upravuje výši sankcí a zaobírá se také dalšími aspekty původního právního předpisu.

Jan Malý, MRE
Novela ZISIF: (R)evoluce pro „patnáctkáře“?

Novela ZISIF: (R)evoluce pro „patnáctkáře“?

Dne 29. května 2024 schválil Senát Parlamentu České republiky návrh zákona, kterým se mění zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „ZISIF“), a další související zákony. Přestože největší pozornost upoutala přísnější úprava notoricky známých alternativních fondů fungujících podle § 15 ZISIF, zajímavých novinek přináší novela mnohem více.

Ondřej Gocman