evropská unie

Nové budovy v EU by od roku 2028 měly být bezemisní, shodli se europoslanci
Evropský parlament, rezoluce odsuzující Babišův střet zájmů

Nové budovy v EU by od roku 2028 měly být bezemisní, shodli se europoslanci

Štrasburk 14. března (zvláštní zpravodaj ČTK) - Europoslanci přijali návrh nových opatření, která mají v Evropské unii podpořit renovaci budov. Všechny nové budovy by od roku 2028 měly být podle návrhu bezemisní a některé současné budovy by musely projít renovací. O finální znění právního předpisu zatím nejde, o tom bude Evropský parlament (EP) jednat s členskými státy.

ČTK
Elektronické prodloužení dočasné ochrany ukrajinských uprchlíků v ČR do konce března 2023
Ukrajina

Elektronické prodloužení dočasné ochrany ukrajinských uprchlíků v ČR do konce března 2023

Vzhledem k přetrvávající situaci na Ukrajině, prodloužila Evropská rada v říjnu 2022 na návrh Evropské komise platnost rozhodnutí č. 2022/382 o zavedení dočasné ochrany ukrajinských uprchlíků o jeden rok. V návaznosti na to prodloužila poskytování dočasné ochrany o jeden rok, tedy do 31. března 2024, také celá řada dalších evropských států, mezi nimi i Česká republika.

Anonymizace článků ve světle vyvažování práva na svobodu projevu a práva být zapomenut

Anonymizace článků ve světle vyvažování práva na svobodu projevu a práva být zapomenut

Recentně se v praxi setkáváme čím dál častěji s požadavky klientů, aby jejich prohřešky z minulosti byly v on-line prostředí zapomenuty. To znamená, že žádají buď odstranění, anebo anonymizaci článku, který se týká jejich osoby a zpravidla ji vykresluje v negativním světle. Z naší praxe můžeme konstatovat, že české mediální domy jednají v souladu s judikaturou, zejména s níže rozebraným rozhodnutím a vycházejí požadavkům k anonymizaci vstříc.

Kolektiv autorů