valná hromada

ČlánkyObchodní právoJUDr. Jaroslav Denemark12.01.2021

Novela zákona o obchodních korporacích - IV. část

S účinností od 1. 1. 2021 se dočkáme mnoha změn týkajících se úpravy akciových společností upravených zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. V tomto článku přinášíme jejich přehled.
ČlánkyObchodní právoMgr. Lola Floriánová15.05.2020

Valná hromada online - podmínky konání virtuální valné hromady v době koronaviru i jindy a související rizika

V současné době je více než aktuální konání valné hromady virtuálně, tedy bez fyzické přítomnosti společníků na jednom místě či alternativně částečně za fyzické přítomnosti společníků a částečně online. Jak to vlastně funguje?
ČlánkyObchodní právoMgr. Jan Šafránek09.03.2020

Jednání a rozhodování statutárního orgánu

Dnešní článek shrnuje zákonné požadavky a pravidla dobré praxe pro akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným. Kolik statutárních orgánů musí mít společnost? Jak často se musí statutární orgán scházet? Nejen na tyto otázky naleznete v článku odpověď.
ČlánkyObchodní právoRekodifikaceJUDr. Luděk Lisse, Ph.D., LL.M. MPA.10.06.2019

Nová pravidla pro rozdělení dividendy a tantiémy po 1. 1. 2014

Nová pravidla pro rozdělení dividendy a tantiémy po 1. 1. 2014 v judikatuře Nejvyššího soudu České republiky jsou zde. Na základě usnesení Nejvyššího soudu České republiky (dále jen „Nejvyšší soud“) ze dne 27. 3. 2019, sp. zn. 27 Cdo 3885/2017, dochází k důležité judikatorní změně ve věci rozdělování dividend a tantiém. Pojďme se podívat, jak jsou nová pravidla Nejvyšším soudem vymezena.
ČlánkyObchodní právoJUDr. Vladimír Janošek05.02.2019

Obchodní věstník jako jiný vhodný způsob uveřejnění pozvánky na valnou hromadu dle § 406 odst. 1 ZOK

Vrchní soud v Praze se v usnesení ze dne 19. 11. 2018, sp. zn. 14 Cmo 25/2018 zabýval otázkou, zdali lze obchodní věstník považovat za jiný vhodný způsob uveřejnění pozvánky na valnou hromadu dle § 406 odst. 1 ZOK.
ČlánkyObčanské právoObchodní právoMilan GašparíkMgr. Miriam Stecová29.01.2019

Je právní jednání odvolaného (člena) statutárního orgánu závazné?

Esenciálním zájmem třetích osob při jednání s obchodní korporací, zejména v situacích, kdy s ní vstupují do závazkových vztahů, je, aby byla vůle obchodní korporace projevena řádně a v souladu se zákonem. Obecně platí, že statutárnímu orgánu náleží veškerá působnost, kterou zakladatelské právní jednání, zákon nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci nesvěří jinému orgánu právnické osoby.
Přihlásit se
Zapomenuté heslo
Jěště nemáte svůj účet?
Založte si účet a získejte spoustu výhod
Elektronický časopis
Mám zájem o elektronický časopis
Mediální partneři
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři