ochrana osobních údajů

Návrhy a provozování kamerových systémů z hlediska ochrany osobních údajů aneb co přinesla nová metodika Úřadu pro ochranu osobních údajů
Kamerový systém, sledování

Návrhy a provozování kamerových systémů z hlediska ochrany osobních údajů aneb co přinesla nová metodika Úřadu pro ochranu osobních údajů

Dne 8. února 2024 byla zveřejněna nová metodika Úřadu pro ochranu osobních údajů (dále jen „ÚOOÚ“) k návrhu na provozování kamerových systémů z hlediska zpracování a ochrany osobních údajů (dále jen „Metodika“).

Kolektiv autorů
K použitelnosti soukromých záznamů jako důkazu v trestním řízení - část I.
Použití odposlechů v kauze Vojenského zpravodajství bylo podle NS v pořádku

K použitelnosti soukromých záznamů jako důkazu v trestním řízení - část I.

Právní úpravu použitelnosti obrazových, zvukových a jiných záznamů, předložených osobami od orgánů činných v trestním řízení odlišných, současná právní úprava neobsahuje a chybí i explicitní právní úprava postupu při vyhledávaní, opatřování a předkládání takových záznamů.

Kolektiv autorů