občanský zákoník

Zástavce vs. zástavní dlužník aneb označení smluvních stran ve smluvní dokumentaci
Správa vlastního majetku a podnikání

Zástavce vs. zástavní dlužník aneb označení smluvních stran ve smluvní dokumentaci

V poslední době se v praxi setkáváme s různým výkladem pojmů „zástavce“ a „zástavní dlužník“. A přestože se tyto pojmy mohou na první pohled zdát podobné, každý z nich má svůj specifický význam a roli v rámci institutu zástavního práva dle občanského zákoníku. Přitom právě správné pochopení a rozlišení těchto pojmů je nezbytné pro efektivní aplikaci zástavního práva a ochranu práv všech zúčastněných stran.

Rozsah zákonné subrogace, aneb přechází na ručitele notářský zápis s doložkou přímé vykonatelnosti?
Přechod družstevního podílu v insolvenci

Rozsah zákonné subrogace, aneb přechází na ručitele notářský zápis s doložkou přímé vykonatelnosti?

V souvislosti s existencí dluhu zajištěného ručitelským prohlášením, a následným splněním dluhu ručitelem věřiteli, vzniká subrogační regres, v rámci kterého přechází na ručitele poskytující zajištění pohledávka a její příslušenství, zajištění, i další práva s pohledávkou spojená.[1]

Vláda schválila změnu zákona, která pronajímatelům umožní jednodušší vystěhování problémových nájemníků
Nájem bytu

Vláda schválila změnu zákona, která pronajímatelům umožní jednodušší vystěhování problémových nájemníků

Dnes na návrh ministra spravedlnosti Pavla Blažka schválila vláda změnu zákona, která pronajímatelům umožní jednodušší vystěhování problémových nájemníků tzv. rozkazem k vyklizení. Dojde tak ke zkrácení a především ke zjednodušení řízení před soudem.

Ústavní soud zrušil část zákona o majetku ČR, týká se zániku zástavních práv

Ústavní soud zrušil část zákona o majetku ČR, týká se zániku zástavních práv

Brno 11. června (ČTK) - Ústavní soud (ÚS) zrušil část zákona o majetku České republiky. Stanovovala, že pokud soukromý majetek propadne státu, zástavní práva k němu zanikají. Sporné ustanovení, ze kterého ústavní soudci vyškrtli krátkou pasáž, zasahovalo do majetkových práv zástavních věřitelů. Návrh na zrušení podal Nejvyšší soud.

ČTK
K moderaci a absolutní neplatnosti smluvní pokuty ve světle rozsudku velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 11.01.2023, sp. zn. 31 Cdo 2273/2022

K moderaci a absolutní neplatnosti smluvní pokuty ve světle rozsudku velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 11.01.2023, sp. zn. 31 Cdo 2273/2022

Rozsudek 31 Cdo 2273/2022[1] reflektuje významný posun v interpretaci právních norem týkajících se smluvních pokut a jejich moderace. Zvláštní pozornost je v něm věnována i souvislostem s problematikou absolutní neplatnosti, která se v daném kontextu stává klíčovým aspektem při posuzování ujednání o smluvních pokutách.

Kolektiv autorů