justice

Analýza rozsudků krajských soudů ČR, část I.: Kdo jsou nejčastějšími pachateli znásilnění dětí mladších patnácti let? Léčit nebo trestat?

Analýza rozsudků krajských soudů ČR, část I.: Kdo jsou nejčastějšími pachateli znásilnění dětí mladších patnácti let? Léčit nebo trestat?

Znásilnění je nepochybně velmi závažnou problematikou naší společnosti, která vyvolává obrovský rozruch o to víc, pokud je obětí tohoto trestného činu znásilnění osoba mladší patnácti let (dále jen “dítě”).

Sázení na výsledek soudního sporu
soudce rozsudek pronájem

Sázení na výsledek soudního sporu

Když jsem se 1. března tohoto roku účastnil dalšího semináře k otázkám soudcovské etiky pořádaného Nejvyšším soudem, znovu jsem si uvědomil, jak důležité je se profesní etice opakovaně věnovat, zkoumat její rozsah, reálný dopad, principy, formulační přesvědčivost, míru závaznosti a v neposlední řadě její vymahatelnost, byť třeba jen kolegiální.

Kongres Právní prostor: Energetika v právních souvislostech aneb vize nebo krize?

Kongres Právní prostor: Energetika v právních souvislostech aneb vize nebo krize?

Chcete si poslechnout příspěvky předních osobností nejen českého práva a ekonomie? Chcete si rozšířit obzory ve vybraných tematických oblastech? Chcete se setkat se zajímavými lidmi nejen z právního světa? Pokud jste alespoň na jednu otázku odpověděli „ano“, tak se neváhejte přihlásit na kongres Právní prostor 2023.

redakce
Úvaha trestního senátu o vývoji trhu s ojetými automobily

Úvaha trestního senátu o vývoji trhu s ojetými automobily

Častokrát se vedou v justici i v akademické obci debaty o vhodnosti i rizicích užší specializace soudců. Příznivci myšlenky specializace argumentují tím, že hlubší vhled do konkrétní problematiky přinese rychlejší a přesvědčivější rozhodnutí, odpůrci pak namítají, že úzkým výsekem právních a mezilidských vztahů soudce ztrácí potřebný nadhled a širší vnímání společenských problémů. Aniž bych měl ambici tímto článkem onu věčnou debatu posunout dále, předložím vám zajímavé odůvodnění rozhodnutí, dokládající snahu soudu pochopit, analyzovat a v tržním prostředí také předvídat vývoj ceny spotřebního zboží, v konkrétním případě automobilu.

Advokát soudu EU pokáral Polsko kvůli rozhodování o odchodu soudců do důchodu
soudce rozsudek pronájem

Advokát soudu EU pokáral Polsko kvůli rozhodování o odchodu soudců do důchodu

Lucemburk 2. března (ČTK) - Generální advokát Soudního dvora EU pokáral Polsko kvůli systému rozhodování o odchodu soudců na odpočinek. Ve své dnes zveřejněné zprávě generální advokát Athanasios Rantos došel k závěru, že způsob, jakým polské justiční úřady určují, zda prodlouží funkční období soudcům po dosažení důchodového věku, postrádá nezávislost a jasná kritéria.

ČTK