exekuce

Rozsah zákonné subrogace, aneb přechází na ručitele notářský zápis s doložkou přímé vykonatelnosti?
Přechod družstevního podílu v insolvenci

Rozsah zákonné subrogace, aneb přechází na ručitele notářský zápis s doložkou přímé vykonatelnosti?

V souvislosti s existencí dluhu zajištěného ručitelským prohlášením, a následným splněním dluhu ručitelem věřiteli, vzniká subrogační regres, v rámci kterého přechází na ručitele poskytující zajištění pohledávka a její příslušenství, zajištění, i další práva s pohledávkou spojená.[1]

Povinnosti podnikatelů při zasílání obchodních sdělení zákazníkům - část II.
Změna pravidel pro e-shopy

Povinnosti podnikatelů při zasílání obchodních sdělení zákazníkům - část II.

Autorka v tomto článku podává ucelený pohled na problematiku zasílání obchodních sdělení, a to jak z pohledu předpisů upravujících služby poskytované elektronickými prostředky, tak z pohledu ochrany osobních údajů zákazníků; upozorňuje na některé sporné výklady v této oblasti a snaží se nalézt odpovědi na dosud neřešené otázky.

Přeshraniční vymáhání soudem přiznané pohledávky v rámci EU

Přeshraniční vymáhání soudem přiznané pohledávky v rámci EU

Členství v Evropské unii s sebou nese nesporně řadu výhod. Zařazení členských států do jednotného trhu vede v řadě oblastí k usnadnění života občanům členských států. Na druhou stranu volný pohyb zboží, služeb, kapitálu a osob přináší i některá praktická úskalí plynoucí z ne zcela harmonizovaných právních řádů členských států v některých oblastech.

Věc v právním smyslu v kontextu historického vývoje a jeho současná reflexe v exekučním právu - část II.

Věc v právním smyslu v kontextu historického vývoje a jeho současná reflexe v exekučním právu - část II.

Náplní tohoto článku je zamyšlení nad problematikou pojetí věcí v právním smyslu. Za tímto účelem bude popsán historický vývoj chápání institutu věci a její definice ve snaze provést analýzu aktuální definice a pojetí pojmu věc v občanském zákoníku.

Věc v právním smyslu v kontextu historického vývoje a jeho současná reflexe v exekučním právu - část I.

Věc v právním smyslu v kontextu historického vývoje a jeho současná reflexe v exekučním právu - část I.

Náplní tohoto článku je zamyšlení nad problematikou pojetí věcí v právním smyslu. Za tímto účelem bude popsán historický vývoj chápání institutu věci a její definice ve snaze provést analýzu aktuální definice a pojetí pojmu věc v občanském zákoníku.