Vyšlo ve Sbírce zákonů

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Novela vyhlášky, jíž se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákona

Novela vyhlášky, jíž se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákona

Dnem 1. 2. 2024 své účinnosti nabyla vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 2/2006 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákona, ve znění pozdějších předpisů. Ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv byla publikována pod č. 14/2024 Sb.

Novela nařízení o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních
Lékař, medicína, zdravotnictví, výzkum.

Novela nařízení o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

Dnem 1. 2. 2024 své účinnosti nabylo nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů. Ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv bylo publikováno pod č. 10/2024 Sb.

Výpočet minimálního limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při poskytování mobilní aplikace pro prokazování
digitalizace vláda

Výpočet minimálního limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při poskytování mobilní aplikace pro prokazování

Dnem 1. 2. 2024 své účinnosti nabyla vyhláška o pravidlech pro výpočet minimálního limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při poskytování mobilní aplikace pro prokazování. Ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv byla publikována pod č. 8/2024 Sb.

Novela vyhlášky o pracovnělékařských službách
Lékař, pacient, zdravotní služby.

Novela vyhlášky o pracovnělékařských službách

Dnem 31. 1. 2024 své účinnosti nabyla vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče), ve znění pozdějších předpisů. Ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv byla publikována pod č. 11/2024 Sb.

Novela nařízení o formátu a vzoru formulářového podání pro odvod z nadměrných příjmů

Novela nařízení o formátu a vzoru formulářového podání pro odvod z nadměrných příjmů

Dnem 3. 2. 2023 své účinnosti nabylo nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 36/2023 Sb., o formátu a vzoru formulářového podání pro odvod z nadměrných příjmů. Ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv bylo publikováno pod č. 18/2024 Sb.

Novela nařízení o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci

Novela nařízení o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci

Dnem 2. 2. 2024 své účinnosti nabylo nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci dodávaných na ztráty v distribučních soustavách a o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu na ztráty za stanovené ceny, ve znění nařízení vlády č. 214/2023 Sb. Ve Sbírce zákonů bylo publikováno pod č. 17/2024 Sb.

Novela vyhlášky o náležitostech a členění výkazů nezbytných pro zpracování zpráv o provozu soustav v energetických odvětvích
Datové schránky občanů

Novela vyhlášky o náležitostech a členění výkazů nezbytných pro zpracování zpráv o provozu soustav v energetických odvětvích

Dnem 1. 2. 2024 své účinnosti nabývá vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 404/2016 Sb., o náležitostech a členění výkazů nezbytných pro zpracování zpráv o provozu soustav v energetických odvětvích, včetně termínů, rozsahu a pravidel pro sestavování výkazů (statistická vyhláška), ve znění vyhlášky č. 154/2018 Sb. Ve Sbírce zákonů byla publikována pod č. 4/2024 Sb.

Novela vyhlášky o hygienických požadavcích na pitnou a teplou vodu
Pitná voda

Novela vyhlášky o hygienických požadavcích na pitnou a teplou vodu

Dnem 4. 1. 2024 své účinnosti nabyla, ovšem s výjimkou některých ze svých ustanovení, vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů. Ve Sbírce zákonů byla publikována pod č. 371/2023 Sb.