Z legislativního procesu

Aktuální přehled legislativních změn přináší přehled o novinkách v legislativě České republiky.