zdravotnictví

Rozhovor: Barbora Steinlauf - Práva pacientů se často nedodržují
Barbora Steinlauf

Rozhovor: Barbora Steinlauf - Práva pacientů se často nedodržují

Bojuje za to, aby rodiče mohli být v nemocnicích jako doprovod hospitalizovaného dítěte. Zastává se pacientů, jimž pojišťovny nechtějí uhradit mimořádnou léčbu. Zaměřuje se na práva pacientů v závěru jejich života... Právo a zdravotnictví se protínají v mnoha rovinách a ve všech najdete advokátku Barboru Steinlauf. Brzy představí nový projekt, který má pomoci s právní osvětou v oblasti paliativní péče. Inspiraci nyní sbírá na stáži v USA.

Odpovědnost za újmu a kvalita zdravotní péče s přihlédnutím k zahraniční zkušenosti
Zdravotnictví, zdravotní služby, lékař.

Odpovědnost za újmu a kvalita zdravotní péče s přihlédnutím k zahraniční zkušenosti

Odpovědnost za újmu utrpěnou při poskytování zdravotní péče je téma, které budí pozornost jak v rovině teoretické, tak v rámci aplikační praxe. Nese s sebou řadu specifických obtíží, ať již při řešení otázky důkazního břemene, příčinné souvislosti či posuzování, zda konkrétní postup lze mít za protiprávní či nikoliv.

Výpověď z důvodu porušení režimu práce neschopného pojištěnce – mnoho povyku pro nic?
Spory o platnost ukončení pracovního poměru

Výpověď z důvodu porušení režimu práce neschopného pojištěnce – mnoho povyku pro nic?

Před více než 11 lety byl do notoricky známého § 52 ZP doplněním písm. h) včleněn „nový“ výpovědní důvod, podle kterého má zaměstnavatel možnost dát zaměstnanci výpověď, pokud zaměstnanec poruší zvlášť hrubým způsobem jinou povinnost zaměstnance stanovenou v § 301a ZP.

Správná evidence léčivých přípravků jako cesta k zamezení nelegálních reexportů léčivých přípravků?
Na co si dát pozor při propagaci zdravotnických prostředků a výrobků cílících na zdraví

Správná evidence léčivých přípravků jako cesta k zamezení nelegálních reexportů léčivých přípravků?

V poslední době roste společenské povědomí o problematických reexportech a nelegálních vývozech léčivých přípravků určených pro tuzemský trh do zahraničí. Hnacím motorem reexportu je zejména vidina zvýšení zisku, neboť některé léčivé přípravky, jež jsou dostupné i u nás, se prodávají v zahraničí dráž. Jak se s tím (ne)poprala nová právní úprava? Zvolil zákonodárce správnou cestu nebo, jak se dnes říká – hasí požár benzínem?

Příjem a následná likvidace léčivých přípravků ze strany lékáren
Právní regulace reklamy na výrobky cílící na zdraví

Příjem a následná likvidace léčivých přípravků ze strany lékáren

V poslední době roste množství léčivých přípravků a dalších předmětů, které pacienti přináší zpět do lékáren. Důvodem je zejména datum expirace léčivých přípravků, změna léčby, poškození či nesprávné uschování nebo prosté nespotřebování. Tento trend je vhodné vítat, neboť nesprávně likvidovaná léčiva nepřiměřeně zatěžují životní prostředí.